รู้หรือไม่ … ขายของออนไลน์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ค้าขายออนไลน์ ทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดในการจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนี้

รู้หรือไม่ว่า  ขายของออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมด และเอกสารที่จะใช้ยื่นขอได้ที่ลิ้งค์นี้

https://www.trustmarkthai.com/index.php/component/dbd/main/10?layout=knowledge

 

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 02-547-5959 ถึง 60