เปลี่ยน ลูกค้า ให้เป็น นักการตลาด เคล็ดลับไม่ต้องลงทุน ที่คนค้าขายต้องรู้! 

How To เปลี่ยน ลูกค้า ให้เป็น นักการตลาดให้แบรนด์ เคล็ดลับที่คนค้าขายต้องรู้! 

เพราะเสียงจากลูกค้า คือเสียงที่ทรงพลังที่สุด ไม่ว่าเราจะเป็นนักขายมือทองที่มีแคมเปญการตลาดที่ดีแค่ไหน ก็คงไม่มีทางดีไปกว่าการทำให้ลูกค้าเป็นคนช่วยเราขายหรือเป็นนักการตลาดให้เราอย่างแน่นอน แต่วิธีนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อ เราทำให้ลูกค้าชื่นชอบในสินค้าและบริการของเราให้ได้เสียก่อน แล้วลูกค้าก็จะอยากที่จะบอกต่อสินค้าและบริการดีๆ ของเราให้เป็นที่รู้จักเอง

โดย คุณนพ-นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ได้เผย วิธีเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นนักการตลาดให้แบรนด์ ไว้ดังนี้

– ความสัมพันธ์ที่ดี : แบรนด์จะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า จนสามารถพัฒนาต่อไปถึงขั้นที่ลูกค้าพร้อมสนับสนุนและแนะนำแบรนด์ต่อให้คนอื่นๆ

– การพูดคุยครั้งแรก : ถือเป็นเรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ เพราะการพบปะพูดคุยกันในครั้งแรก หากพูดคุยในเวลาอันสั้น มักจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ฉะนั้น กระบวนการของการพูดคุยในการเชื่อมต่อลูกค้า แบรนด์ต้องนำเสนอ สิ่งที่มีประโยชน์ ทั้งในเชิงการช่วยแก้ปัญหาและในเชิงความรู้สึกด้วย

– มีการบริการอย่างต่อเนื่อง : เมื่อลูกค้าเกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์แล้ว อย่าทอดทิ้งหรือไม่ดูแลต่อ ต้องมีเซอร์วิสบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและรู้สึกเกินความคาดหวังของลูกค้า อาทิ การดูแลที่ยอดเยี่ยม บริการที่รู้ใจตอบโจทย์ เป็นต้น

“เมื่อเขาได้รับการบริการดูแลที่ดี เราจะขับเคลื่อนระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จากลูกค้าที่มีการซื้อในครั้งแรก จะทำให้เกิดการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องยาวนาน ฉะนั้น แบรนด์จึงต้องทำให้ลูกค้าที่ซื้อในครั้งแรก กลายมาเป็นคนที่ซื้ออย่างต่อเนื่อง เมื่อซื้อซ้ำบ่อยๆ ผนวกกับแบรนด์ดูแลลูกค้าดี ความภักดีต่อแบรนด์จะเกิดขึ้น จนพัฒนาต่อเป็นแฟนพันธ์ุแท้ของแบรนด์ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสินค้าหรือบริการนั้นๆ ที่แบรนด์เป็นคนพูดเองเสียอีก เพราะคนกลุ่มนี้มีอำนาจในการชักจูงและช่วยปกป้องแบรนด์ให้ด้วย” คุณนพ ว่าอย่างนั้น