กรมการพัฒนาชุมชนเชิญชวนคนไทย ที่หยุดอยู่กับบ้าน ปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีผักรับประทานในช่วงภาวะวิกฤต ผักที่ปลูกเองได้ง่ายๆ กินได้ตลอดทั้งปี 

ติดตามการปลูกผักเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.

Keep soil alive, protect soil biodiversity

รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.

#กรมการพัฒนาชุมชน