ปีติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเสื้อ “Bike อุ่นไอรัก” ทรงนำปั่นจักรยาน 9 ธ.ค. นี้

ปีติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเสื้อ “Bike อุ่นไอรัก” ทรงนำปั่นจักรยาน 9 ธ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

โดยในวันที่ 9 ธ.ค. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในเวลาประมาณ 13.39 น. จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่น๋ไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่างๆ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงพลังในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร

สำหรับแผนที่เส้นทางปั่นจักรยานของประชาชน แบ่งเป็น 12 กลุ่มผู้ปั่น ได้แก่

กลุ่ม A , B ,C ปั่นตามขบวนเสด็จตลอดเส้นทาง 39 กิโลเมตร จำนวน 2,600 คน โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเป็นผู้นำปั่นในขบวน A เริ่มทรงจักรยาน 15.00 น. เป็นต้นไป

กลุ่ม D เป็นขบวนครอบครัว ปั่นในระยะทาง 4.2 กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางปั่นเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แหล่งการเรียนรู้เสาชิงช้า วัดสุทัศน์ ท่าราชวรดิษฐ์ และสวนสราญรมย์

กลุ่ม E 1 เริ่มที่สนามม้านางเลิ้ง จำนวน 10,000 คน ระยะทาง 16.2 กิโลเมตร

กลุ่ม E 2 เริ่มที่สนามม้านางเลิ้ง จำนวน 12,000 คน ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร

กลุ่ม F เริ่มที่สนามหลวง จำนวน 20,000 คน ระยะทาง 11 กิโลเมตร

กลุ่ม G เริ่มที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 4,000 คน ระยะทาง 20.6 กิโลเมตร

กลุ่ม H เริ่มต้นที่แยกตากสิน จำนวน 5,000 คน ระยะทาง 23.2 กิโลเมตร

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์