ประกาศกรมอุตุฯ อากาศเย็นลง-ฝนลดต่อเนื่อง ไทยเข้าสู่ฤดูหนาว 27 ต.ค. นี้

ประกาศกรมอุตุฯ อากาศเย็นลง-ฝนลดต่อเนื่อง ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว 27 ต.ค. นี้

วันที่ 24 ต.ค. กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ดังนี้

ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลมชั้นบนระดับล่าง เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมชั้นบนระดับบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก รวมทั้งปริมาณ และการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่าหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

ฤดูหนาว