พระครูหวั่น เก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนหมา แมว ทำคนยิ่งแห่ปล่อยทิ้งวัด!

พระครูหวั่น เก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนหมา แมว ทำคนยิ่งแห่ปล่อยทิ้งวัด!

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉันทวิชโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ในฐานะรองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ ป้องกันการทอดทิ้งสัตว์ โดยต้องนำสัตว์ไปขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท ค่าเครื่องหมายตัวละ 300 บาท หากเจ้าของไม่ดำเนินการเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเทียบปรับไม่เกิน 25,000 บาทนั้น

แฟ้มภาพ คนปล่อยสัตว์ทิ้งวัด

พระครูปลัดกวีวัฒน์ กล่าวว่า เมื่อมีมติ ครม. ดังกล่าวออกมาขณะนี้ เกรงว่าหากหน่วยงานรัฐ ไม่ทำความเข้าใจต่อประชาชน หรือหาทางออกให้แก่ประชาชน เนื่องจากค่าขึ้นทะเบียนสุนัข แมว อยู่ที่ตัวละ 450 บาท หากบ้านไหน เก็บแมว สุนัขมาเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก จะจ่ายค่าขึ้นทะเบียนไหวหรือไม่ เกรงว่า จะทำให้คนที่ไม่ไหวต่อค่าใช้จ่ายนี้นำสุนัขและแมวมาปล่อยวัดมากขึ้น

พระครูปลัดกวีวัฒน์ กล่าวต่อว่า ขอให้รัฐหาช่องทางที่เหมาะสมให้แก่วัดหรือสถานรับเลี้ยงที่มีสุนัขและแมว จรจัด ที่คนนำมาปล่อยไว้ด้วย เนื่องจากบางวัดและสถานรับเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดในขณะนี้ มีสุนัขและแมวที่คนนำมาปล่อยไว้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งขอให้เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจ มิเช่นนั้นเจ้าอาวาสหลายวัดอาจจะมีความผิดแบบไม่รู้ตัวได้

“การออกมาเสนอแนะครั้งนี้ ถือว่าจะได้ช่วยเตือนและหาทางออกกัน ก่อนที่จะมีหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือค่าปรับมาสู่วัด หรือประชาชนที่อุปการะสัตว์เลี้ยงจรจัดอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่อยากให้เหมือนตอนไม่ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในวัด ที่เจ้าอาวาสถูกหมายเรียกขึ้นโรงพักเป็นจำนวนมาก” พระครูปลัดกวีวัฒน์ กล่าว

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์