4เดือนไทยส่งออกข้าวเกิน 4 ล้านตัน หอมมะลิราคาสูงถึง3.3หมื่นบาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วงนี้ราคาข้าวในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ยตันละ 15,500-15,600 บาท ข้าวหอมมะลิส่งออกเฉลี่ยตันละ 33,000 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ย 8,000-8,700 บาทต่อตัน ส่งออกเฉลี่ย 12,900-13,000 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นราคาสูง ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกข้าวในตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -16 พฤษภาคม 25 61 สามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศทั้งสิ้น 4.15 ล้านตัน ปริมาณเพิ่มขึ้น 10.83%  มูลค่า  2,093 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 22.75 % มั่นใจว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตันแน่นอน

สำหรับการเปิดให้ยื่นประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐ ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ซึ่งมีผู้ผ่านคุณสมบัติ43 ราย แต่มีการยื่นประมูล 35 ราย ในจำนวนนี้มี 9 รายเสนอซื้อในราคาสูงสุด รวมมูลค่าประมาณ 534.08 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถระบายข้าวได้ทั้งหมด 100% โดยคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวรัฐจะพิจารณาก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป ไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้

ทั้งนี้  9 รายที่เสนอราคาสูงสุด  ได้แก่ 1.หจก.รุ่งเรืองพืชผล 2504 2.บจก.ธัญญไร้ซ์ (ไทยแลนด์) 3.หจก.โรงสีทรัพย์แสงทอง 2550 4.บจก.ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว 5.บจก.กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต 6.หจก.สุวิทย์ ไรซ์มิลล์ 7.บจก.วัฒนพร อินเตอร์โกลเด้นไรซ์ 8.บจก.ครอบครัวข้าวสาร และ9.บจก.ธนสรร ไรซ์  ซึ่งเสนอซื้อสูงสุดถึงตันละ  22,000 บาท สูงกว่าครั้งก่อนๆที่ไม่เกิน 2 หมื่นบาท