เชียงรายลงนามจัดระเบียบสายไฟฟ้ารกลงใต้ดิน-เผยบางจุดมี 100 เส้น ใช้ได้จริง 10 เส้น

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ลานหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับนายบุญธรรม ทองศิริไพโรจน์ ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงราย นายขวัญยืน บวรสิทธิปัญญา ผจก.บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย ว่าที่ ร.ท.ประจักษ์ ปิติ ผจก.สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เชียงราย ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงการบูรณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสัญญาณโทรคมนาคมระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและผู้ประกอบการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม โดยข้อตกลงดังกล่าวมีเนื้อหาว่าทุกหน่วยงานดังกล่าวจะร่วมกันจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสัญญาณโทรคมนาคมที่พาดตามเสาไฟฟ้าตั้งแต่ถนนธนาลัย ถนนบรรพปราการ และถนนสิงหไคลและตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยหากพบสายสัญญาณที่ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ให้มีการตัดทิ้งและจัดระเบียบใหม่ให้ดูเรียบร้อยสวยงามต่อไป

นายวันชัย กล่าวว่าเทศบาลนครเชียงรายพยายามจะพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยวโดยร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ในการจัดวางภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ กระนั้นที่ผ่านมาก็พบข้อจำกัดด้านงบประมาณในบางเรื่องจึงได้หารือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณโทรคมนาคม เบื้องต้นจะจัดการตามถนนสายหลักๆ ในตัวเมืองก่อนและในอีก 2 ปีข้างหน้าก็มีแผนในการนำสายทั้งหมดลงยังพื้นดินเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่น่าอยู่และท่องเที่ยวดังกล่าวอย่างสมบูรณ์แบบต่อไป

201610031426401-20021028190531-768x576

ด้านนายบุญธรรม กล่าวว่าที่ผ่านมาเรามักพบสายต่างๆ ที่รกรุงรังไม่เป็นระเบียบโยงไปตามเสาไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งปัญหาเกิดจากการมีการจัดวางสายใหม่เข้าไปโดยไม่มีการรื้อสายเก่าจึงพอกพูนเต็มเสาอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งยืนยันว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่สายไฟฟ้าของ กฟภ.เพราะต้องอยู่เหนือสุดเพื่อความปลอดภัยแต่สายด้านล่างคือสายโทรคมนาคมซึ่งบางจุดมีกว่า 100 เส้นแต่สามาถใช้งานได้เพียง 10 เส้น ส่วนที่เหลือเป็นเส้นเก่าที่ใช้ทองแดงและเมื่อเปลี่ยนมาใช้ไฟเบอร์ออฟติกหรือใยแก้วนำแสงก็ไม่ได้รื้อของเก่าออกไปนั่นเอง ที่ผ่านมา กฟภ.พยายามแก้ไขปัญหาในบางจุดโดยดำเนินการบนถนนพหลโยธินสายเชียงราย-แม่ข้าวต้ม โดยใช้เสาใหม่จำนวน 370 ต้น เพื่อยกสายโทรคมนาคมดังกล่าวขึ้นสูงขึ้นไปไม่ให้รกรุงรังทั้งๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่ของ กฟภ.แต่เมื่อประชาชนร้องเรียนกันเข้าไปมากก็จำเป็นต้องดำเนินการ

นายบุยธรรมกล่าวด้วยว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะทุกฝ่ายจะได้ช่วยกันจัดระเบียบสายต่างๆ ที่โยงตามเสาอยู่ในปัจุบันให้เรียบร้อยสมกับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงต่อไป ทั้งนี้ในปัจจุบันมีหลายจังหวัดที่เริ่มดำเนินการเช่นนี้แล้ว เช่น ลำพูน ฯลฯ ซึ่งก็คงแล้วแต่ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งด้วย

ที่มา มติชนออนไลน์