เล็งเอาผิด อาหารเสริมลดหุ่น “นางเอกดัง” ชี้ข่ายความผิด สุ่มตรวจหาสารอันตราย!

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่า ได้รับการแจ้งร้องเรียนว่า มีสินค้า อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งมีดาราดังประกาศตัวเป็นเจ้าของแบรนด์ ได้ใช้ข้อความในโฆษณาว่า “ชงผอม” นั้น เบื้องต้น จากการตรวจสอบ อย. ไม่เคยให้อนุญาต โฆษณาอาหารเสริมในลักษณะดังกล่า ว และเบื้องต้นถือว่าเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ขั้นตอนต่อไป จะมีการตรวจสอบ ว่า สินค้าดังกล่าว โฆษณาเกินจริง และหวังผลเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดหรือไม่

ทั้งนี้ ในหลักการ อาหารเสริม ถือเป็นสิ่งที่กินแล้วเข้ามาเพื่อเสริมอาหารหลัก และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงร่างกาย หรือ รักษาโรคใดๆ ได้ หากมีการทำให้เชื่อว่า จะสามารถทำให้เปลี่ยนแปลงใดๆ ได้จะเข้าข่ายว่า โฆษณาเกินจริง อย่างไรก็ตาม ในการกวดขัดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หลังจากตรวจพบว่า มีหลายยี่ห้อลักลอบเติมสารต้องห้าม ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายประชาชน หลังจากได้รับการร้องเรียน จะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างของสินค้าเพื่อหาสารอันตรายต่อไป

ทั้งนี้ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร ผู้ใดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษจําคกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์