ด่วน! กพร. ปล่อยกู้ ให้สถานประกอบกิจการ เสริมทักษะพนักงาน ย้ำปลอดดอกเบี้ย ถึง 7 มิ.ย. นี้

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ กพร. เปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ไปฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการผลิตในสถานประกอบกิจการต่างๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมานั้น โดยเงินกู้ดังกล่าว จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่สถานประกอบกิจการกู้เงินไปเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือการทดสอบมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นไปตามข้อกำชับของพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน

นายสุทธิ กล่าวต่อว่า กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปล่อยเงินกู้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่มีดอกเบี้ย โดยสามารถกู้ได้จนถึงวันที่ 7 มิ.ย. 2561 ซึ่งหลังจากนี้จะปรับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 3% และมีระยะเวลาชำระคืนภายใน 12 เดือน เพื่อการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเร่งฝึกอบรมให้กับพนักงาน ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะฝีมือ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในปี 2561 คณะกรรมการส่งเสริมฯ อนุมัติให้สถานประกอบกิจการทำสัญญากู้แล้ว 38,957,100 บาท จำนวน 52 แห่ง

คุณสมบัติสำหรับผู้ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ การกู้เงินเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานนี้ นอกจากจะช่วยเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย ซึ่งสถานประกอบกิจการสามารถนำเงินส่วนนี้ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้เต็มตามจำนวน และยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติมอีกร้อยละร้อย ขณะเดียวกัน จำนวนพนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรม หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถนำไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อีกด้วย การกู้เงินต้องคำนึงถึงการพัฒนาองค์กร ให้ความรู้แก่บุคลากรเป็นสำคัญ ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยเพียง 0% เท่านั้น สำหรับผู้ที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตั้งแต่วันนี้- 7 มิ.ย. 2561 เท่านั้น ซึ่งหลักจากนี้จะเพิ่มเป็น 3% จึงเชิญชวนให้มีการกู้ยืมในช่วงเวลานี้เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ก่อนหมดโปรโมชั่น