เศรษฐีเมืองคอน แจกเงินผู้สูงอายุ-คนพิการ-เด็ก ตอบแทนบ้านเกิด กว่า 2 ล้าน ต่อเนื่องมา 25 ปี

วันที่ 26 เม.ย. ที่โรงแรมทวินโลตัส อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเงินแก่ผู้สูงอายุคนพิการ และเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อ.ปากพนัง ร่วม 7,000 คน โดยนางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการบริษัทดอกบัวคู่ จำกัด พร้อมบุตรชายคือนายจักพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส และครอบครัวลีเลิศพันธ์ได้ดำเนินการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเดินทางมาลงทะเบียนอย่างคับคั่ง ต่างความปลาบปลื้ม ที่เจ้าของบริษัท และเจ้าของโรงแรมทวินโลตัส รวมทั้งครอบครัวได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ ดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ อดีตผู้บริหาร จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 แล้ว เพื่อคืนกำไรสู่สังคม และเป็นการตอบแทนบ้านเกิด เนื่องจาก ดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ มีพื้นเพเป็นคน อ.ปากพนัง

สำหรับยอดเงินที่ได้บริจาคให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก รวมประมาณร่วม 7,000 คน รับเงินคนละ 300 บาท รวมเป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท ทุกคนที่มารับเงินมีใบหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใส และปลาบปลื้มที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และสร้างความสุขให้กับครอบครัว “ลีเลิศพันธ์” เศรษฐีใจบุญเมืองนครศรีธรรมราช นอกจากนั้นยังแจกข้าวกล่อง น้ำดื่ม เลี้ยงผู้สูงอายุทุกคนที่มาร่วมงานด้วย

ขณะที่นายจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส ระบุว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยบิดาคือ ดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อทำธุรกิจจนประสบผลสำเร็จ และได้กลับมาสร้างโรงแรมที่บ้านเกิด จึงอยากจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดปากพนัง และจ.นครศรีธรรมราช จึงจัดโครงการนี้ขึ้นทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 25 แล้ว