รัฐเอาจริง!!!เตรียมจัดงานใหญ่มหกรรมเอสเอ็มอี พ.ค.นี้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ รัฐบาลเตรียมจัดงาน มหกรรมเอสเอ็มอี ทรานฟอร์เมชั่น ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่สุดของเอสเอ็มอีซึ่งจะรวบรวมมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)ที่ครบวงจร เข้มข้น นำไปสู่การปฎิบัติ โดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(เอสเอ็มอีแบงก์) ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดย่อม(สสว.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)

ทั้งนี้ภายในงานจะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาตั้งบูทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามาในงานเดียว ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหลายแห่ง แบ่งแป็นโซนแต่ละประเภท อาทิ ภาคการผลิต เกษตรแปรรูป เปิดศูนย์ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำลองการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร รวมทั้งนำระบบหุ่นยนต์ หรือออโตเมชั่น เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุนการผลิต ขณะเดียวกันจะนำ 9 มาตรการขับเคลื่อนเอสเอ็มอีเข้าไปแสดงในงานด้วย อาทิ การแนะนำมาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงิน ทั้งสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายไปยังอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พัฒนาการท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน และหมู่บ้านสร้างสรรค์(ซีไอวี)ที่จะเชื่อมการผลิตในชุมชุนกับการท่องเที่ยวให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายอุตตมกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะที่ 2 ดูแลโดยธนาคารออมสิน เป้าหมายจะเน้นไปยังเอสเอ็มอี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ใช้เป็นทุนปรับเปลี่ยนการผลิตให้มีศักยภาพไปสู่ 4.0 ,โครงการฟื้นฟูและเสริมสร้างศักยภาพเอสเอ็มอีคนตัวเล็ก(ไมโคร เอสเอ็มอี) เป้าหมาย คือ รายที่ประสบปัญหาทางการเงินเข้าถึงแหล่งทุนได้ยาก ธนาคารพาณิชย์จะนำสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอีไปแนะนำให้ผู้ประกอบการใช้บริการ และมีโซนแสดงสินค้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม