พิสูจน์”หลุมลับ”ขุนหลวงนารายณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ คาดเป็นสิ่งใช้สอยส่วนพระองค์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกระแส “หลุมลับ” ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ ธัญญมหาปราสาท สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อพ.ศ 2209 เป็นพระที่นั่งสำหรับเสด็จออกรับคณะผู้ตามทูต และพระราชอาคันตุกะต่างประเทศพระที่นั่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส่วนหลังคาเป็นมณฑปยอดแหลม มุงด้วยกระเบื้องสีเหลือง ภายในท้องพระโรง มีสีหบัญชรสำหรับเสด็จออก เพื่อปฏิสันถารกับผู้เข้าเฝ้า สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่บวชข้าหลวงให้พ้นภัยจากกษัตริย์องค์ใหม่

โดยด้านล่าง มีรูสี่เหลี่ยม กว้างโดยประมาณ 50 ซ.ม. สร้างซุ้มครอบไว้ แต่ขณะนี้หลุมดังกล่าวตื้นเขินจนเกือบมองไม่เห็นว่าเป็นหลุม จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สถาน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ระบุว่า หลุมดังกล่าวนี้ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเป็นหลุมอะไร แต่ความเป็นไปได้ น่าจะเป็นหลุมระบบน้ำประปาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่ทรงใช้สอยส่วนพระองค์ก็เป็นไปได้

สำหรับบรรยากาศ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ มีแฟนละครยังให้ความสนใจที่จะมาชมสถานที่อิงประวัติศาสตร์ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาส โดยมีการขอใช้บริการขอยืมชุดไทยที่ทางจังหวัดลพบุรี ได้เตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวยืมแต่งถ่ายรูปให้เข้ากับบรรยากาศละครอิงประวัติศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3000 คน