แรงส์!! นักท่องเที่ยวเข้าวัดไชยวัฒนาราม ตามกระแสออเจ้า ยอดทะลุ 3 แสนแล้ว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม นายอิสสระพงษ์ แทนศิริ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กระแสนักท่องเที่ยวแต่งกายชุดไทย เข้ามาชมวัดและโบราณสถานในเมืองกรุงเก่า โดยเฉพาะตามสถานที่ซึ่งอยู่ในฉากละครดัง เช่นวัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธศวรรย์ พระราชวังโบราณ ป้อมเพชร มีเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว

นายอิสสระพงษ์ แทนศิริ

และเพียงในเดือนมีนาคมนี้ ประเมินแล้วว่า มีนักท่องเที่ยวเข้ามายังโบราณสถาน ตามฉากละครดังถึง 3 แสนคนแล้ว โดยหากคำนวณว่า นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่าย คนละไม่ต่ำกว่า 500 บาท เท่ากับว่ามีเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวตามกระแสนี้ แล้วกว่า 150 ล้านบาท

สำหรับตามสถิติที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.เก็บไว้ พบว่านักท่องเที่ยวทุกประเภท เข้ามาที่อยุธยา เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 มีเข้ามารวมกว่า 7 ล้านคน แยกเป็นนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคนและกลุ่มทัศนาจร กว่า 5 ล้านคน สร้างรายได้รวม 15,300 ล้านบาท ส่วนในปี 2560 มีเข้ามา 8 ล้านคน แยกเป็นนักท่องเที่ยว 2 ล้าน 2 แสนคน และ กลุ่มทัศนาจรกว่า 5 ล้าน 8 แสนคน สร้างรายได้ 15,600 ล้านบาท ส่วนในปีนี้มั่นใจ จะมีนักท่องเที่ยวและรายได้ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก

ขณะนี้สิ่งหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว เสนอแนะเข้ามาคือ การดูโบราณสถานยามค่ำคืน ปัจจุบันพบว่า คงมีเพียงที่วัดไชยนารามเท่านั้น ที่ระบบไฟฟ้าส่องสว่างยังใช้ได้ดี แต่อีกหลายแห่งใช้ชำรุด ซึ่งทราบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการใช้งบประมาณเพื่อซ่อมแซมเช่นกัน