เริ่มเข้าเทศกาลกินเจ ผู้ค้าเนื้อตลาดขอนแก่น ลดปริมาณขายลงร้อยละ 60-70

วันที่ 30 กันยายน ที่ตลาดสดเทศบาลนคร ขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบการอาหาร”เจ”  ต่างได้ออกมาเลือกซื้อผักที่ตลาดสดเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อนำไปประกอบอาหารรับประทาน และจำหน่ายช่วงเทศกาลกินเจกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากวันพรุ่งนี้  ก็จะถึงเทศกาลกินเจ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 59 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 59

ด้านผู้ประกอบการเขียงเนื้อสดต่างๆ ต้องปรับลดปริมาณลงเนื่องจากในวันพรุ่งนี้ 1ต.คง 59 จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจ ยาวไปถึงวันที่ 9 ต.ค. 59 ทางผู้ประกอบการเขียงเนื้อจึงต้องลดปริมาณการขายเหลือเพียง 60-70 เปอร์เซ็นต์  ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหมู เนื้อไก่ หรือแม้แต่ปลา ก็ต้องลดปริมารการสั่งปลามาจำหน่ายน้อยลงไป เนื่องจากช่วงเทศการกินเจนั้น วัตถุดิบที่จะนำมาปรุงอาหารล้วนมาจากพืชผักทั้งหมด ทำให้เขียงเนื้อสดต่างๆ ต้องลดปริมาณการขายตามไปด้วย  เพื่อป้องกันสินค้าเหลือค้างและประสบปัญหาการขาดทุน

นางสาวสุปราณี ศิวพรสมบัติ เจ้าของเขียงหมู กล่าวว่า เทศกาลกินเจในปีนี้คึกคักมาก เนื่องจากประชาชนต้องการรับประทานอาหารที่ประกอบจากผัก เพื่อชำระล้างจิตใจ ตามความเชื้อโดยปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด ดังนั้นในช่วงเทศกาลนี้ ตนเองจึงต้องลดจำนวนเนื้อหมูลง เพื่อป้องกันสินค้าเหลือค้างและประสบปัญหาการขาดทุน เช่นเดียวกันผู้ประกอบการขายไก่ชำแหละ-ปลาทุกชนิดก็ลดปริมาณการสั่งสินค้ามาขายลงเหลือประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ หลังเทศกาลกินเจ ผ่านพ้นไปแล้ว จึงจะสั่งสินค้ามาในจำนวนเท่าเดิม

 

ที่มา มติชนออนไลน์