เริ่มจ่ายเงินบัตรคนจนเฟส 2 เพิ่มกลางมี.ค. คลังส่งคนเคาะประตูหนีลงชื่อฝึกอาชีพ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้มีรายได้น้อยมาแสดงความประสงค์ฝึกอาชีพ 6 ล้านคน ถือว่าได้รับความสนใจที่น่าพอใจมาก หากทำให้คนทั้ง 6 ล้านคน หลุดพ้นจากผู้มีรายได้น้อยจะทำให้เศรษฐกิจไทยแข็งแรงทั้งระดับรากหญ้า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ นอกจากภาพรวมที่แข็งแรงดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้ว

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ผู้ที่มีรายได้น้อยใช้สิทธิบัตรคนจนที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับการอบรมเสริมอาชีพ ระยะที่ 2 (เฟส 2) จำนวน 6 ล้านคน เป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี ประมาณครึ่งหนึ่ง หรือ 3 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ คลังจะเริ่มจัดสรรเงินช่วยเหลือผ่านบัตรเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน เป็น 500 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมี.ค. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ไม่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านคนจนเฟส 2 ที่เหลืออีกประมาณ 5.3 ล้านราย เฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี กระทรวงการคลังจะเริ่มส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปสอบถามข้อมูลในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.นี้ ไปสอบถามความต้องการว่าทำไมจึงไม่มาร่วมโครงการ มีปัญหาหรือต้องการรับความช่วยเหลืออย่างไร