ดอกไม้ 30 ชนิดตกแต่งงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานพระราชปณิธานขององค์บูรพกษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น.ทุกวัน โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย เปิดเผยว่า ศูนย์เป็นหนึ่งในอีกหลายหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้นำดอกไม้มาจัดวางในบริเวณงานทั้งหมด โดยศูนย์ได้นำดอกไม้เมืองหนาวกว่า 30 ชนิด อาทิ บานชื่นหนู ดาวกระจาย ดาวเรือง คอสมอส เป็นต้น ซึ่งใช้สีชมพูประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสีเหลืองประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และไม้สีอื่นๆ อาทิ แดง ส้ม มาจัดเป็นสวนสไตล์อังกฤษ ซึ่งใช้ต้นไม้รวมทั้งงาน 204,000 ต้น โดยขณะนี้จัดวางตกแต่งคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 80 เหลือเพียงวางตกแต่งด้านหน้างานที่จะวางเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ และเกาะรัตนโกสินทร์