ขนส่งโคราชแน่นเอี้ยด! ต้องสำรองรถโดยสารไม่ประจำทาง บรรเทาปัญหาคนตกค้าง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม เพื่อร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ ที่สถานีขนส่งนครราชสีมา ที่ 2 หรือ บ.ข.ส ใหม่ โคราช เมื่อช่วงเที่ยงพบประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หมวด 3 เส้นทางระหว่างจังหวัด และ หมวด 4 เส้นทางภายในจังหวัดนครราชสีมา กันอย่างเนืองแน่น ทำให้จำนวนรถไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงพบผู้โดยสารหลายร้อยคนตกค้างอยู่บริเวณหน้าห้องขายตั๋ว ผู้ประกอบการต้องประชาสัมพันธ์แจ้งความคืบหน้าของรถที่จะมารับ เพื่อลดปัญหาการสื่อสารคลาดเคลื่อนที่อาจขยายเป็นความขัดแย้งกรณีจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าแต่ไม่สามารถระบุเวลารอขึ้นรถได้

นอกจากนี้พบรถร่วมโดยสารสาธารณะ หมวด 2 สาย 21 กรุงเทพ-นครราชสีมา นำผู้โดยสารมาเต็มคันรถออกเดินทางจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 กรุงเทพ ฯ ถึงปลายทาง บ.ข.ส ใหม่ โคราช เฉลี่ยประมาณ 20 นาทีต่อคัน ส่งผลให้พื้นที่ภายในสถานีขนส่ง ฯ แออัดไปด้วยยานพาหนะนานาชนิดและประชาชนเดินทางมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง

นายศิระ บุญธรรมกุล ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ทุกช่วงเทศกาลสำคัญ สถานีขนส่งโคราช ซึ่งมีจำนวนเที่ยวรถให้บริการมากที่สุดในภูมิภาค จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะพร้อมๆกัน จึงเกิดปัญหาผู้โดยสารตกค้าง ขณะนี้พบปัญหารถหมวด 3 และ 4 ต้องใช้เวลารอขึ้นรถนานกว่าปกติ เนื่องจากมีผู้โดยสารส่วนหนึ่งหลีกเลี่ยงความแอดอัดที่กรุงเทพ ใช้บริการรถสาย 21 กรุงเทพ-นครราชสีมา ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากมีเที่ยววิ่งมากกว่าสายอื่นๆ มาลงที่ บ.ข.ส ใหม่ โคราช เพื่อใช้บริการรถโดยสารที่วิ่งระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัด ประกอบกับประชาชนที่ทำงานในพื้นที่ได้วางแผนเดินทางกลับก่อน ตนได้แจ้งผู้ประกอบการให้เพิ่มเที่ยววิ่ง

ส่วนรถสาย 21 ยังมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการและเมื่อวานนี้ได้นำประชาชนเดินทางมาลงที่ บ.ข.ส โคราช กว่า 1.5 หมื่นคน อย่างไรก็ตาม ได้ร้องขอให้ผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง จัดเตรียมสำรองรถไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาผู้โดยสารตกค้างและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานขับรถต้องไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานและก่อนจับพวงมาลัยและให้บริการจะต้องผ่านการตรวจหาสารเสพติด แอลกอฮอล์ทุกครั้ง ส่วนรถโดยสารหมวด 3 และ 4 ซึ่งมีข้อร้องเรียนการให้บริการและเก็บค่าโดยสารเกินกฎหมายกำหนด ได้เน้นกำชับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขณะนี้เส้นทางหลัก ถนนมิตรภาพ ได้มีการซ่อมบำรุงผิวจราจร อาจส่งผลให้ใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติ