คนใช้กระบะเฮ! ‘ปลัด มท.’ ยันเอง ‘นั่งหลังกระบะได้’ แต่ต้องทำภายใต้เงื่อนไข…

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางจำนวนมาก เราจึงจะเพิ่มความเข้มข้นให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย โดยจะเน้นไปที่ด่านชุมชน ให้ผู้นำท้องถิ่นเข้ามาช่วยสร้างจิตสำนึก และบังคับใช้กฎหมาย

ด้านนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปีนี้ ปภ. จะเน้นหนักให้ประชาชนรู้วินัยจราจร และจะมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้น เพื่อป้องปรามการขับรถเร็ว และเมาแล้วขับ รวมทั้งในถนนสายรอง ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เราจะใช้มาตรการที่ตัวบุคคล เพราะจุดนั้นมีชุมชน จะให้มีด่านชุมชน ตลอดจนมาตรการทางสังคม ให้ครอบครัวดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะช่วยได้เยอะ ส่วนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ห้ามนั่งท้ายรถกระบะนั้น ปัจจุบันยังบังคับใช้อยู่ แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการผ่อนปรน เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตของประชาชนที่ใช้กระบะในการสัญจร เพียงแต่ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยจะห้ามนั่งขอบกระบะ และห้ามดื่มสุราบนรถ