พาณิชย์ จับมือธนาคารรัฐให้สินเชื่อพิเศษ สร้างอาชีพให้คนจนได้ 2 หมื่นราย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการยกระดับผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนกับภาครัฐ จำนวน 11.4 ล้านคน ในโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐ ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงถาวร ผ่านโครงการสร้างงานสร้างอาชีพของกระทรวงพาณิชย์ ตนจึงสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมร่วมกันจัดทำโครงการ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย”

เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนด้วยตนเอง และที่สำคัญ คือ มีแฟรนไชซอร์ช่วยคิดวางแผนธุรกิจและการเงินให้ โดยไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกเอง ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีอัตราความเสี่ยงทางธุรกิจต่ำ โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนกับภาครัฐ จำนวน 11.4 ล้านคน

“แฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการ จะเป็นแฟรนไชส์ที่มีขนาดไม่ใหญ่ ผ่านการพัฒนาจากกรม และเป็นธุรกิจง่ายๆ ที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ทันที เช่น ข้าวขาหมู ก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆ ลูกชิ้นทอด ข้าวเหนียวหมูปิ้ง กาแฟโบราณ ฯลฯ เป็นต้น โดยแฟรนไชส์ดังกล่าว จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้มีรายได้น้อยตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงและเลี่ยงความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจได้

เนื่องจากผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน ดังนั้น การมีพี่เลี้ยงจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ตลอดรอดฝั่ง รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ (ผู้มีรายได้น้อย) ในการก้าวเข้าสู่การมีอาชีพอย่างเต็มตัวอีกด้วย” เบื้องต้น กรม จะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับธนาคารรัฐในการให้สินเชื่อพิเศษเพื่อเป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพด้วย โดยในเฟสแรกนี้ คาดว่าธนาคารสามารถให้สินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยแก่ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ เตรียมหารือกับธนาคารรัฐเพื่อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการให้สินเชื่ออยู่

แต่ขอยืนยันว่า ผู้มีรายได้น้อยจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในครั้งนี้ได้ไม่ยาก เนื่องจากรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนให้ผู้มีรายได้น้อย มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้การดำรงชีวิตดีขึ้นในระยะยาวตามไปด้วย โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเกือบ 20,000 ราย และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าได้ราว 2,000 ล้านบาท

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์