เครือเบทาโกร ร่วมปันสุขเด็กด้อยโอกาส

เครือเบทาโกร ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับเด็กน้อยด้อยโอกาส ในโครงการ “ปันสุข 50 ที่ ทำดีทั่วไทย” ในวาระครบรอบ 50 ปี  โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาในเครือเบทาโกรกว่า 50 คน มอบของใช้จำเป็น ผลิตภัณฑ์อาหาร และเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิเด็ก “บ้านทานตะวัน” และ “บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่”

นายหัสดิน ทรงประจักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักการขาย กล่าวว่า “บ้านทานตะวัน” เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของทารกและเด็กเล็กด้อยโอกาสให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง มีผู้ดูแลเด็กด้วยความรัก ความอบอุ่น และเข้าใจพัฒนาการตามวัย ร่วมกับการทำงานพัฒนาครอบครัวของเด็กร่วมกับแนวทางงานสังคมสงเคราะห์ โดยมุ่งให้เด็กได้มีโอกาสกลับเข้าไปอยู่ในครอบครัวและเติบโตในสังคมให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่เครือเบทาโกรให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมทุกภาคส่วนตลอดมา

อย่างไรก็ตาม ความสุขแห่งการแบ่งปันนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (บ้านเสือใหญ่) ซึ่งเป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานด้านการพัฒนาเด็กตามหลักของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และการมีชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข โดยให้ความช่วยเหลือและดูแลเด็กทารกจนถึงเด็กอายุ 5 ปี และมีเด็กในความดูแลเฉลี่ยวันละกว่า 60 คน

“ในวาระครบรอบ 50 ปี เครือเบทาโกร พนักงานในเครือเบทาโกรทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคจะแบ่งกันเดินสายจัดกิจกรรมปันความสุขเช่นนี้ต่อเนื่องจนครบ 50 แห่ง ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมความสุขก็คือ การนำอาหารคุณภาพที่ สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการมาปรุงอาหาร ทำให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และพร้อมมอบเงินสมทบทุนและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น”