ภาพทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร. 5

เป็นภาพทรงคุณค่าหาชมได้ยาก และเป็นภาพทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง โดยสมาชิกเฟซบุ๊ก Pirasri Povatong ได้เผยแพร่ภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 16 มีนาคม 2453 – 4 เมษายน 2454 โดยให้ ที่มา : ทายาทราชสกุล มาลากุล ณ อยุธยา โดยความอนุเคราะห์ของ รศ. ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์

ชมภาพฉบับเต็มด้านล่าง