พระนครลุยจัดแถว ‘ถ.ข้าวสาร’ เข้มห้ามขายบนทางเท้า

เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม สำนักเทศกิจได้ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถานีตำรวจ (สน.) ชนะสงคราม กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ประธานสมาคมบางลำพู นายกสมาคมและที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร และประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร หารือร่วมกันถึงแนวทางการจัดระเบียบ ปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินการจัดระเบียบบริเวณถนนข้าวสาร

นายวุฒิชัย กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นที่ประชุมได้เสนอให้จัดระเบียบถนนข้าวสารร่วมกัน 1.ให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าบนทางเท้าเป็นไปอย่างถูกระเบียบ เช่น จำหน่ายอาหารอย่างถูกสุขอนามัย ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กำหนดจุดทิ้งขยะ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย หากในกรณีที่ผู้บริโภคพบเห็นการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายหรือถูกเอาเปรียบ ให้แจ้งสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการทันที 2.ไม่อนุญาตให้ขายของบนทางเท้าโดยเด็ดขาด แต่ให้ผู้ประกอบการลงไปขายบริเวณถนนข้าวสาร เพื่อให้ประชาชนสัญจรบนทางเท้าได้อย่างสะดวก โดยกำหนดความกว้างของแผงค้า 1 เมตร (ม.) ยาว 2 ม.จากความกว้าง 3 ม. และถัวเฉลี่ยความกว้างอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ค้าทุกราย ซึ่งผู้ค้าทุกภาคส่วนเห็นด้วยในข้อนี้ 3.ห้ามจำหน่ายสุราบนทางเท้า โดยอนุญาตให้จำหน่ายภายในร้านค้าที่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายเท่านั้น 4.กำหนดเวลาจำหน่ายแอลกอฮอล์และสินค้า ตั้งแต่เวลา 18.00-00.00 น.

“ในส่วนผู้ค้าบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในเวลากลางวัน จะนำปัญหาดังกล่าวเสนอแนะแก่ผู้บริหารต่อไป ส่วนจะจำหน่ายสินค้าประเภทรูปแบบใด กทม.จะไม่เข้าไปบังคับเพื่อให้คงอัตลักษณ์ของถนนข้าวสาร สิ่งสำคัญของการหารือร่วมกัน คือ การงดขายของบนทางเท้า การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเปิดเพลงเสียงดังตามเงื่อนไขที่กำหนด คาดว่าจะเริ่มจัดระเบียบถนนข้าวสารได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้” นายวุฒิชัย กล่าว