มรส. ต่อยอดนวัตกรรม เรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา

นายวิมล พรหมแช่ม อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตนและคณะ ได้ร่วมกันพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยละระยะเวลาและต้นทุนในการเก็บผักตบชวาได้อย่างดีเยี่ยม ตนได้วิจัยและพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวาขึ้น โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใช้เวลา 1 ปีเต็ม ในการพัฒนาเรือดังกล่าวจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยตัวเรือจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สามารถจัดหาได้ง่ายในประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้นำไปแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) วันที่ 23-27 สิงหาคม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ