ระดมช่วย 2 ด.ญ.เรียนเก่งบ้านยากจน พ่อ-แม่ป่วย แต่ไม่ท้อชีวิตสู้ทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสุพัตรา ไพฑูรย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจวบคีรีขันธ์ นางวราภรณ์ สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาด อ.ปราณบุรี พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนเมืองปราณบุรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นายก อบต.หนองตาแต้ม และผู้แทนบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ สาขาปราณบุรี

นำทุนการศึกษา ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ระดมมาจากทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือครอบครัวของ ด.ญ.สุภาภรณ์ แซ่ก๋วย อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนเมืองปราณบุรี ที่บ้านเลขที่ 358 หมู่ 1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวในบ้านขนาดเล็ก รวม 8 คน และเป็นกำลังหลักหาเลี้ยงครอบครัวและยายวัย 60 ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากแต่ด.ญ.สุภาภรณ์ เป็นเด็กดีขยันขันแข็ง ช่วยเหลืองานครอบครัวและเรียนหนังสืออยู่ในเกณฑ์ดี

จากนั้นนำทุนการศึกษา ข้าวสารอาหารแห้งเข้าช่วยเหลือครอบครัวของด.ญ.นฤมล รุ่งเรือง อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนเมืองปราณบุรี ที่บ้านเลขที่ 149/7 หมู่ 1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยด.ญ.นฤมล อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่สุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถทำงานหนักได้ ชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากไม่มีครัวทำอาหารและห้องน้ำ เวลาเข้าห้องน้ำต้องไปอาศัยบ้านญาติที่อยู่ติดกัน ซึ่งด.ญ.นฤมล เป็นเด็กที่เรียนดีขยันขันแข็งช่วยเหลืองานครอบครัวเช่นเดียวกัน

นายกิตติกรณ์ กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งว่าพบเด็กนักเรียนที่เรียนดีขยันขันแข็งช่วยเหลือครอบครัว แต่มีฐานะยากจนต้องการความช่วยเหลือหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างระดมความช่วยเหลือที่จำเป็นในเบื้องต้นเข้าให้การช่วยเหลือทั้ง 2 ครอบครัวในทันที โดยเฉพาะเรื่องของทุนการศึกษาซึ่งพบว่าเด็กนักเรียนทั้ง 2 ครอบครัวล้วนเป็นเด็กที่เรียนเก่ง หากมีทุนการศึกษาเพียงพอจะทำให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีและสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้หากหน่วยงานใดหรือประชาชนที่ต้องการให้ความช่วยเหลือแบ่งบันเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปยัง นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผอ.โรงเรียนเมืองปราณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เด็กเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-6987422 โดยในอนาคตจะมีการเปิดปัญชีที่มีทางคณะครูและหน่วยงานต่างๆช่วยดูแลเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กด้วย

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์