ร.10 พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 1 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ “เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลัน ตั้งแต่ความเสียหายแก่บ้านเรือน พืชผลทางการเกษตร ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและจิตอาสา” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเมือง อำเภอดอนจาน อำเภอยางตลาด อำเภอฆ้องชัย และอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนรวม 1,457 ครอบครัว ณ หอประชุมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันเดียวกัน เวลา 13.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.อ.โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอกมลาไสย ซึ่งได้รับความเสียหายจำนวน 7 ตำบล 94 หมู่บ้าน จำนวนรวม 1,145 ครอบครัว ณ หอประชุมอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป ซึ่งราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา : มติชนออนไลน์