พณ.เปิดสอนสร้างอาชีพ นำร่องทำก๋วยเตี๋ยว ป้อนงานกลุ่มขึ้นทะเบียนคนจน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมทางลัดสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประเทศให้เข้มแข็งและมั่นคง และรองรับการขึ้นทะเบียนคนจน 14 ล้านคนของภาครัฐที่จะมีมาตรการช่วยเหลือในการประกอบอาชีพต่อไป กิจกรรมสร้างอาชีพนี้ได้ร่วมมือกับธุรกิจแฟรนไชน์ เปิดอบรมฝึกอาชีพ และพัฒนาให้เป็นอาชีพสร้างรายได้ครัวเรือน  ซึ่งเบื้องต้นจะเปิดอบรมสูตรลัดในการทำอาหารปรุงสำเร็จ โดยเปิดอบรมสำหรับผู้ไม่มีอาชีพและต้องการเป็นผู้ประกอบการก่อน 150 คน จากนั้นจะเชื่อมโยงเข้าโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ และต่อยอดเป็นหนูณิชย์ติดดาว ทั้งนี้ ในวันที่ 12 กรกฎาคม เริ่มจากเปิดสอนก๋วยเตี๋ยวน้ำใส-เย็นตาโฟ จากร้านเย็นตาโฟตีลังกา และวันที่ 19 กรกฎาคม ร่วมกับมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพสอนทำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกและข้าวเหนียวหมูฝอย ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนขยายไปอบรมในต่างจังหวัดและเพิ่มการอบรมในอาชีพอื่นๆต่อไป

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการตามแผนงานปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าและเพิ่มรายได้ประชาชน ประกอบด้วย การผลักดันการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กฎหมายจัดตั้งบริษัทด้วยคนเดียว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้ ปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เพิ่มเติมความช่วยเหลือและคุ้มครองการทำธุรกิจกลุ่มสตาร์ตอัพ และยกร่างกฎหมายแฟรนไชส์ รองรับการเปิดเสรีการค้าที่จะมีการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น

รวมถึงการลดความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) เพื่อให้การจัดอันดับดีขึ้น และเพิ่มความสะดวกการทำธุรกิจไทยและต่างชาติ  และต่อยอดนโยบายโลคอลอีโคโนมี (Local Economy) ด้วยการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ประชาชนและพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่มา : มติชนออนไลน์