สสว. สนับสนุนการจัดงาน “ Smart SME Expo 2017”

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ( ที่ 7 จากซ้าย) ร่วมงานแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “ Smart SME Expo 2017” กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุน SMEs ทั้งธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อผสานพลังทุกภาคส่วนในการสนับสนุน SMEs ให้สามารถต่อยอดธุรกิจและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในงาน โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคมนี้