ผู้ประกันตนเฮ! ‘ทำฟัน’ ให้สิทธิ 900 บ.ไร้เงื่อนไข

เมื่อวันที่ 9 กันยายน นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ(บอร์ด)การแพทย์ สำนักงานประกันสังคม(สปส.) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ดการแพทย์ พิจารณาทบทวนบัญชีประกาศแนบท้าย หลักเกณฑ์สิทธิการักษาทันตกรรมผู้ประกันตน ของสำนักงานประกันสังคม ตามที่มีผู้เรียกร้อง เพราะมองว่า การเพิ่มสิทธิค่าบริการทันตกรรม 900 บาทต่อปี จากเดิม 600 บาท แต่มีการกำหนดบัญชีแนบท้าย จะทำให้เป็นการจำกัดวงเงิน และได้รับสิทธิที่น้อยลงนั้น ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติให้ยกเลิกประกาศแนบท้าย กล่าวคือ ให้ผู้ประกันตนได้สิทธิเบิกค่าบริการทันตกรรมได้ 900 บาทต่อปี โดยไม่มีเงื่อนไข ขณะเดียวกันจะมีการประสานหารือร่วมกับสถานพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สังกัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) และสังกัดภาครัฐอื่นๆ เพื่อขอความร่วมมือในการเบิกจ่ายตรงคล้ายๆสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยผู้ประกันตนไปใช้สิทธิทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย แต่ให้ทางสถานพยาบาลภาครัฐมาทำการเบิกกับทาง สปส. แทน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 900 บาท โดยการใช้บริการแต่ละกรณี ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน จะเป็นเกณฑ์ค่าบริการของสถานพยาบาลภาครัฐนั้นๆ อาทิ ของกระทรวงสาธารณสุข ค่าบริการจะคิดตามเกณฑ์ของกระทรวงฯ หากค่าบริการเกิน 900 บาท ทางผู้ประกันตนจะต้องจ่ายส่วนต่างเอง

%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-1

“เช่นเดียวกับรพ.เอกชน โดยจะมีการประกาศว่า รพ.เอกชน หรือคลินิกใดสนใจเข้าร่วมก็จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของสปส. โดยเป็นการเบิกจ่ายตรง คือ ไม่เก็บเงินผู้ประกันตนในวงเงิน 900 บาท แต่มาเบิกกับทางสปส. เอง ทั้งนี้ ต้องมีการเปิดเผย หรือแจ้งค่าบริการกรณีต่างๆ ให้ทางผู้ประกันตนทราบก่อน เพื่อให้ทราบว่า หากเกินวงเงิน 900 บาท ต้องจ่ายส่วนต่างเองมากน้อยแค่ไหน ซึ่งตรงนี้ ก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้ประกันตนที่อาจไม่ต้องการเข้าสถานพยาบาลภาครัฐ ก็เลือกเข้ารพ.เอกชนได้ แต่ทั้งหมดยังไม่ใช่ข้อสิ้นสุด เพราะมติของบอร์ดการแพทย์ จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหญ่ให้พิจารณาอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้า” นพ.ชาตรี กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งจะมีการยกเลิกในเร็วๆนี้ ประกอบด้วย 1.ขูดหินปูนทั้งปาก อัตราค่าบริการ(เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน) 400 บาท 2. อุดฟันด้วยวัสดุอะมอลทัม (Amalgam) 1 ด้าน 300 บาทอุด 2 ด้าน 450 บาท 3.อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน กรณีฟันหน้า 350 บาท กรณีฟันหลัง 400บาท อุด 2 ด้าน กรณีฟันหน้า 400 บาท กรณีฟันหลัง 500 บาท 4.ถอนฟันแท้ 250 บาท ถอนฟันที่ยาก 450 บาท และ 5.ผ่าฟันคุด 900 บาท