ส่อวุ่น! “ท่าปลา” จี้เลิกตัดถนน 117 เชื่อม 3 ประเทศ เชื่อทำสินค้าจีน-พม่าตีไทยหงอย โวยระบบพวกมากลากไป

วันที่ 29 เมษายน 2560 นายชุมพล ร่วมสุข นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า หลังทราบว่า กระทรวงคมนาคมมีโครงการจะตัดถนนสาย 117 โดยเริ่มต้นที่สี่แยกตลาดชุมชนป่าขนุน ถนนสาย 11 อุตรดิตถ์-พิษณุโลก เพื่อเชื่อมการค้าชายแดนไทยกับสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชน (สปป.) ลาว ที่บริเวณด่านภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ได้การพิจารณาในหลักการแล้วของคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จ.อุตรดิตถ์ปี 2555 หากมองผิวเผินโครงการดังกล่าวจะเกิดผลดีแน่นอน เพราะเป็นโอกาสที่ จ.อุตรดิตถ์ เปิดทำการค้ากับ สปป.ลาวอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนดุลการค้าระหว่างประเทศนั้นไทยได้ดุลการค้าอย่างแน่นอน เพราะประชาชนของ สปป.ลาว ตามแนวตะเข็บชายแดน นำเข้าสินค้าประเทศไทยมากกว่าประเทศไทยนำเข้าจาก สปป.ลาว
นายชุมพล กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในอ.ท่าปลา เห็นว่า หน่วยงานที่พยายามผลักดันโครงการน่าจะเป็น จังหวัดอุตรดิตถ์ และภาคเอกชน จนนำไปสู่การบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับประเทศที่จะยกระดับการค้าของประเทศไทยให้มีการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น จากนั้นไปนำเสนอนักการเมืองระดับชาติผลักดัน จนมีการอนุมัติในหลักการของ ครม.ในที่สุดเมื่อปี 2555 ซึ่งการเชื่อมการค้าอุตรดิตถ์มีศักยภาพและความพร้อมมากด้านระบบขนส่งเพื่อเชื่อมกับสาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว และสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน โดยมองว่าถนนสาย 117 มีความเหมาะสม
“การผลักดันโครงการจนเป็นรูปธรรมใกล้กับความจริงขึ้นมา กระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ไม่เคยให้ความสำคัญกับประชาชน อปท.ในพื้นที่เลยทั้ง ๆ ที่ประโยชน์ส่วนหนึ่ง น่าจะตกอยู่กับคนท้องถิ่น กระทรวงคมนาคมรับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียว โดยเฉพาะหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ ใช้ระบบพวกมากลากไปทำงานเพียงเพื่อให้เสร็จสิ้นโครงการเท่านั้น โดยไม่เคยนึกถึงผลประโยชน์ที่จะตกอยู่กับคนพื้นที่” นายชุมพล กล่าว
นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต กล่าวอีกว่า อปท.ในพื้นที่ อ.ปลา กำลังรวบรวมข้อมูลอ้างอิงจากหลาย ๆ ฝ่ายที่เห็นด้วยกับการตัดถนนสาย 1045 เริ่มต้นตั้งแต่ถนนสาย 11 ที่บริเวณสี่แยกวังสีสูบ ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของถนนาย 117 เพียงกิโลเมตรเศษเท่านั้น เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมยกเลิกโครงการตัดถนนสาย 117 แล้วนำโครงการมาดำเนินการที่ถนนสาย 1045 เนื่องจากเป็นสายที่ผ่านชุมชน จะสร้างความเจริญให้คนท่าปลา ยืนยันว่า ถนนสาย 1045 เหมาะสมที่สุดที่จะดำเนินโครงการเพราะจะได้ทั้งการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ
 
“อยากถามไปยังกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เห็นดีเห็นงามกับโครงการนี้ว่า เคยคิดบ้างหรือไม่ว่า ศักยภาพด้านการค้าและสินค้าของประเทศไทย เป็นที่ต้องการของประเทศจีนหรือเมียนมาร์ตลอดจน สปป.ลาว มากน้อยแค่ไหน สินค้าของประเทศจีนและเมียนมาร์มาตีตลาดสินค้าไทยจนคนไทยลืมสินค้าของตัวเองไปเลยด้วยซ้ำไป หากมีการพัฒนาถนนสาย 117 ให้เป็นเส้นตรง ยิ่งจะเป็นเส้นทางและเปิดโอกาสให้ประเทศจีนและประเทศเมียนมาร์ ทำการค้ากันเองโดยที่ประเทศไทยได้แต่นั่งแหงนหน้ามองเขาค้าขายอย่างเดียว ดังนั้นจึงอยากให้กระทรวงคมนาคมกลับมาพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง โดยให้คนทุกภาคส่วนมีส่วนต้องตัดสินใจว่า จะเลือกเส้นไหนระหว่าง 117 กับ 1045 เพราะผลประโยชน์นี้เดิมพันด้วยผลประโยชน์ของประเทศเป็นอันดับแรก” นายชุมพล กล่าว