รัฐ-เอกชนร่วมใจ บิ๊กคลีนนิ่งเกาะเฮ ภูเก็ต เก็บขยะใต้ทะเล-บนบกกว่า 1 ตัน

วันที่ 29 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 09.30 น. บริเวณหน้าชายหาดและในทะเล เกาะเฮ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต บริษัท นนทศักดิ์ มารีน จำกัด โดยนายสุริยะ ตามชู กรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day at Coral Island เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี พ.ต.อ.มล.พัฒนจักร จักรพันธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกะทู้ นายสันทัด ปานบ้านแพ้ว ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต คณะครูและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาสาสมัครนักดำน้ำ หัวหน้างานและหัวหน้าแผนก บริษัท นนทศักดิ์ มารีน จำกัด เข้าประมาณ 100 คน

 

กิจกรรมได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ เก็บขยะบริเวณชายหาดเกาะเฮ กับการดำน้ำลงเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณหน้าเกาะเฮ ผลปรากฏว่า ในเสลาประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ สามารถจัดเก็บขยะทั้งสองส่วนได้ปริมาณรวมกันกว่า 1,000 กิโลกรัม โอกาสนี้ทางบริษัท นนทศักดิ์ มารีน จำกัด ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมที่สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณขยะได้มากที่สุด 3 ลำดับในแต่ละกลุ่ม เป็นเงินรวม 12,000 บาท

นายสุริยะ กล่าวว่า ถึงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day at Coral Island ในครั้งนี้ ว่า ด้วยการเติบโตของการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเฮ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มตามไปด้วย โดยเฉพาะขยะที่มาจากทะเล ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความอย่างยั่งยืน จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ผู้ร่วมกิจกรร ซึ่งในอนาคตจะมีการเชิญชวนผู้ประกอบการบนเกาะเฮ ซึ่งมีประมาณ 10 ราย และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการคนไทยในท้องถิ่นได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันในกลุ่มผู้ประกอบการ และช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสวยงามอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความตระหนักในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญ

“ขยะที่พบบริเวณเกาะเฮนั้น จะมีทั้งขยะที่ลอยมากับน้ำตามฤดูกาล เศษขยะใต้ทะเล และเศษขยะที่ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่ง ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการบนเกาะก็จะมีการรณรงค์เรื่องการทำความสะอาดกันอย่างสม่ำเสมอ โดยขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมบนเกาะเฮจะมีการเก็บขนขึ้นไปกำจัดบนฝั่งเกาะภูเก็ต ส่วนพบว่ายังมีอยู่จะเป็นขยะทางทะเลที่คลื่นซัดเข้ามาหาฝั่ง”
นายสุริยะ กล่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวบนเกาะเฮว่า ปัจจุบันยังคงได้รับความสนใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ส่วนใหญ่จะเดินทางกันมาเป็นครอบครัว เฉพาะของบริษัทฯ มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละประมาณ 800-1,000 คน เนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่นานประมาณ 10-15 นาทีจากเกาะภูเก็ต ซึ่งนอกจาการลงเล่นน้ำทะเลและอาบแดดแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ดำน้ำตื้นดูปะการัง บานาน่าโบ๊ท เรือลากร่ม เป็นต้น