ใช้จ่ายสงกรานต์สะพัด1.28แสนล้าน บ่นของแพง หันเที่ยวเพื่อชีวิตมากขึ้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2560 พบว่า 62% ระบุใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในสงกรานต์ เพราะมีวันหยุดทำงานหลายวัน ซื้อของเพิ่มขึ้น และราคาสินค้าแพงขึ้น โดย 72% มีแผนเดินทางกลับต่างจังหวัดและท่องเที่ยว จึงประเมินว่าสงกรานต์ปีนี้จะมีเงินสะพัด 127,694 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 2.53% ในแง่มูลค่าสูงสุดรอบ 11 ปี แต่อัตราเติบโตต่ำกว่าปีก่อนที่ขยายตัว 4.51% สาเหตุเพราะประชาชนกังวลเรื่องค่าครองชีพสูง ไม่มั่นใจรายได้ในอนาคต จึงยังระมัดระวังการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ทำให้ประชาชน 53% มองว่าบรรยากาศสงกรานต์ปีนี้จะคึกคักเท่าปีก่อนหรือคึกคักระดับปานกลาง

ทั้งนี้ วันที่คนเดินทางออกมากสุด คือ 12 -13 เมษายน ส่วนวันที่คนเดินทางกลับมากที่สุด คือ 15-16 เมษายน สำหรับพฤติกรรมใช้จ่ายสงกรานต์ปีนี้ พบว่ามีความแตกต่างจากปีก่อนหลายเรื่อง ได้แก่ ลดการไปเที่ยวทะเล และน้ำตก หันมาเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และสุขภาพแทน เพิ่มการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าคงทน  แทนการสังสรรค์/จัดเลี้ยง แต่ยังคงใช้เงินมากสุดในเรื่องการทำบุญและไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

ส่วนการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศปีนี้ ประเทศที่นิยมอันดับแรกคือเกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และยุโรป ตามลำดับ ในเรื่องความกังวลในช่วงสงกรานต์ คือ อากาศร้อน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยช่วงเดินทาง และการจราจรติดขัด

พรที่ประชาชนขอในช่วงสงกรานต์ อันดับแรกคือ ขอให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 และพระราชินีในรัชกาลที่9 ทรงมีพลานามัยแข็งแรงและทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน รองลงมาคือ ขอให้ประเทศมีแต่คนดี ผู้นำที่ดีบริหารประเทศ หมดปัญหาอาชญากรรม และเศรษฐกิจดี ขณะที่ขอพรให้ตนเองร่ำรวย งานเจริญก้าวหน้า และเดินทางปลอดภัย