“ธนารักษ์”เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก “สมเด็จพระเทพฯ” ผ่านไปรษณีย์

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถในศิลปะหลากหลายด้านซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลิขสิทธิ์ของพระองค์กว่า 350 ผลงาน อาทิ พระราชนิพนธ์ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ภาพวาดฝีพระหัตถ์ประกอบหนังสือรวมทั้งเครื่องหมายการค้า ภูฟ้า ที่ทรงออกแบบสำหรับสินค้าในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯ ล้วนเป็นการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวว่า กรมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 3 ชนิดราคา ประกอบด้วย 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา ชนิดราคา 16,000 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 30,000 บาท ผลิตไม่เกิน 5,000เหรียญ 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท ผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญ และ3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท ผลิตไม่เกิน 1,000,000 เหรียญ

นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวว่า เหรียญมีลวดลายด้านหน้า คือ กลางเหรียญ มีพระรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดลำลองที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเข็มพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านหลัง กลางเหรียญมีข้อความว่า Awarded to Her Royal Highness Princess Maha chakriSirindhorn 2015 เบื้องบนมีรูปเหรียญรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เบื้องล่างมีรูปช่อมะกอก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ 27 สิงหาคม 2558 เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า 16000 บาท,800 บาท และ 20 บาท ตามลำดับ และข้อความว่า ประเทศไทย โดยมีลายประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวต่อว่า ผู้ที่ประสงค์จะขอจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และ url: treasury.thailandpostmart.com โดยมี ค่าธรรมเนียมในการจอง แบ่งเป็นหากจองผ่านออนไลน์เหรียญ เสียค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมชำระเงิน กษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา 831 บาท/ เหรียญ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา65 บาท/ เหรียญเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) 40 บาท/ ชุด (ชุดละ 5 เหรียญ) หากจองผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ มีค่าจัดส่งประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา 375 บาท/ เหรียญ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา 40 บาท/ เหรียญเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) 38 บาท/ ชุด (ชุดละ 5 เหรียญ)

นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวต่อว่า ผู้ที่จองต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย โดยเปิดจ่ายจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ จะดำเนินการจัดส่งภายในประเทศเท่านั้นผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2282 4109 หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โทร. 0 2618 6340 หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7966และส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2278 5641

 

ที่มา มติชนออนไลน์