ผลสำรวจ “บริษัทที่คุณอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด” พบ คนรุ่นใหม่ฝันอยากทำงานกับ กูเกิล-ปตท. และเอสซีจี

ผลสำรวจ
ผลสำรวจ "บริษัทที่คุณอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด" พบ คนรุ่นใหม่ฝันอยากทำงานกับ กูเกิล-ปตท. และเอสซีจี

ผลสำรวจ “บริษัทที่คุณอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด” พบ คนรุ่นใหม่ฝันอยากทำงานกับ กูเกิล-ปตท. และ เอสซีจี

ปลายปี 2566 บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด หรือ WorkVenture ที่ปรึกษา และผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้กับบริษัทชั้นนำในไทย ได้ทำการสำรวจ Top 50 Companies in Thailand 2024 โดยสอบถามความคิดคนทำงานอายุระหว่าง 22-35 ปี ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์กว่า 11,452 คน

กับคำถามปลายเปิดที่ว่า บริษัทที่คุณอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดคือที่ไหน และเหตุผลอะไรจึงเลือกบริษัทนั้นๆ โดยผู้ตอบแบบสอบถามต่างเทคะแนนให้ กูเกิล ประเทศไทย ครองแชมป์อันดับที่ 1 ต่อเนื่องตลอด 6 ปี ตามมาด้วย ปตท., เอสซีจี, อโกด้า และยูนิลีเวอร์ ตามลำดับ อีกทั้งยังมีบริษัทหน้าใหม่หลายแห่งตบเท้าเข้ามาอยู่ในโพลปีนี้ด้วย

เย็นส์ โพลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมปีนี้บริษัทขนาดใหญ่สัญชาติไทยยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทไทยมีการปรับตัว ทั้งในเรื่องของสถานที่ทำงาน รูปแบบการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร และมีการปรับตัวในเรื่องการเข้าหาและรับฟังคนเจน Z มากขึ้น เพราะกลุ่มเหล่านี้เป็นพนักงานเกิน 50% ในหลายๆ องค์กร

“ที่สำคัญ พนักงานกลุ่มนี้มีแนวโน้มการทำงานที่ให้ความสำคัญกับตนเองมากขึ้น โดยเลือกในสิ่งที่ตนเองอยากทำจริงๆ และมองหาความหมายในงาน ทำให้พนักงานกลุ่มนี้ไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนงานไปสู่สิ่งที่ตนเองมองว่าดีกับตัวเองมากกว่า

โดยไม่มองว่าผลตอบแทนจะจูงใจพนักงานเจน Z อย่างเดียว แต่กลับมองบริษัทจะต้องมีชื่อเสียงในการดูแลพนักงานที่ดี มีสวัสดิการตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ อีกทั้งต้องมอบหมายงานที่มีความเป็นรูปธรรมให้เห็นว่าผลสำเร็จของงานที่ทำเป็นส่วนใดของภาพใหญ่ของบริษัท ยิ่งจะทำให้คนกลุ่มนี้มีความภูมิใจ และเลือกอยู่กับองค์กรต่อ

เพราะคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่ตนเองเรียนมามากเท่ากับพนักงานในอดีต แต่พร้อมจะเรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างจากสาขาที่ตนเองเรียน ยิ่งถ้าบริษัทนั้นๆ เปิดโอกาสให้ลองทำงานข้ามสายงานหรือเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมด้วยยิ่งดี”

สำหรับคำถามที่ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ ได้แก่ หากมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้ในปีนี้ อะไรคือเหตุผลสำคัญที่ใช้ตัดสินใจทำงานกับองค์กรใหม่ คำตอบออกมาชัดเจน 10 อันดับแรก ได้แก่

1. เงินเดือนที่สามารถต่อรองได้ (76%)

2. สวัสดิการและสิทธิพิเศษ (73%)

3. สมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต (66%)

4. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (64%)

5. ความมั่นคงในการจ้างงาน (64%)

6. สถานที่ทำงาน (52%)

7. การทำงานเป็นทีม (46%)

8. ความเคารพและความเอาใจใส่ (46%)

9. ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน (45%)

10. วัฒนธรรมของบริษัท (45%)

ส่วนปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน ทำให้อยากอยู่และเติบโตกับองค์กรนั้นๆ สามารถสรุปได้ 10 เหตุผลสำคัญ คือ

1. เงินเดือนที่สามารถแข่งขันได้

2. สวัสดิการและสิทธิพิเศษ

3. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

4. ความเคารพและความเข้าอกเข้าใจ

5. ความมั่นคงในการจ้างงาน

6. การทำงานเป็นทีม

7. สมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต

8. สถานที่ทำงานสะดวกสบาย

9. การฝึกอบรมและการพัฒนาทาเลนต์

10. ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน

เมื่อถามทาเลนต์ถึงการทำงานในปี 2567 ว่า เวลามองหางานใหม่ อยากจะทำงานในรูปแบบไหนมากที่สุด คนส่วนใหญ่จะเลือกทำงานในสำนักงานมากกว่า (48%) ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2566 สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยน่าจะเป็นผลจากการที่องค์กรปรับนโยบายการทำงานหลังจากโควิด-19 คลี่คลายในปีที่ผ่านมา จึงทำให้การเข้าทำงานในสถานที่กลับมาเป็นเรื่องปกติอีกครั้ง ในขณะที่มีคนเลือกทำงานข้างนอกสำนักงาน (25%) และทำงานในสำนักงานอย่างเดียว (17%)

“ผมมองว่าคนรุ่นใหม่ชอบทำงานจากที่บ้าน หรือนอกสถานที่เป็นส่วนใหญ่ อาจมีสลับเข้าที่ทำงานบ้าง (Hybrid) เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถเลือก หรือปรับได้ตรงตามลักษณะงาน และความจำเป็น ดังนั้น นโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นรองรับสถานการณ์และความต้องการของคนทำงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและผลงานเป็นสำคัญ จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทาเลนต์ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น การออกแบบงาน และนโยบายการทำงานจึงมีผลต่อการเลือกเข้าทำงานอย่างเห็นได้ชัด” จีรวัฒน์ ตั้งบวรพิเชฐ Head of Employer Branding และที่ปรึกษาอาวุโสทางด้านการสร้างแบรนด์นายจ้าง บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด กล่าวเสริม

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ