ส่องเทรนด์อนาคต การลงทุนในปี 2024 และ ธุรกิจที่น่าจับตา

ส่องเทรนด์อนาคต การลงทุนในปี 2024 และ ธุรกิจที่น่าจับตา

คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย InnovestX Securities Company Limited กล่าวถึง “เทรนด์การลงทุนปี 2024 : แนวโน้มการลงทุนและธุรกิจที่น่าจับตา” ว่า ในปี 2024 เทรนด์การลงทุนที่มาแรงและน่าสนใจคือ ‘Wellness Tourism’ โดยเป็นการลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตสูง โดยเกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้

โดยเขามองว่าประเทศไทย มีโอกาสได้ประโยชน์จากแนวโน้มของธุรกิจ Wellness Tourism จากการมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น จากศักยภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการทางการแพทย์ อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

สำหรับเทรนด์ต่อมา คือเรื่องของ Digital Assets หรือ สินทรัพย์ดิจิทัล ในปี 2024 นั้นจะมีความชัดเจนของ Spot Bitcoin ETF มากขึ้น และ Bitcoin Halving จะลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ 4 ปีโดยประมาณ โดยครั้งถัดไปนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน เม.ย. ปี 2024 ต่อมาคืออุตสาหกรรม Tokenization ที่ในปี 2024 จะเห็นการระดมทุนเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจได้เป็นเจ้าของ Carbon Credit มากขึ้น

คุณสุทธิชัย กล่าวต่อว่า Artificial Intelligence (AI) เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่จะช่วยให้องค์กรมีต้นทุนที่ลดลง สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งอาจทำให้ตลาดแรงงานต้องเผชิญกับการหยุดชะงักครั้งใหญ่ ในปี 2024 ประมาณ 40% ของบริษัททั่วโลกจะมีการใช้ Application ที่มีส่วนประกอบของ AI รวมถึง Chatbot มากขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2023 เป็นปีที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 48% ซึ่งเป็นผลจากการมาของ ChatGPT ทำให้เราเห็นถึงความสามารถและประสิทธิภาพของเทคโนโลยี AI ที่มีต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของบริษัทในระยะยาวผ่านผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลง

สำหรับการลงทุนใน AI นั้นจะยังเป็นธีมหลักในการลงทุนในระยะสั้นและยาว โดยโอกาสในการลงทุนนั้นอยู่ที่ธุรกิจต้นน้ำอย่าง 1. ผู้ผลิตชิป 2. บริษัททำ Applications 3. ผู้ทำ Data Center 4. ระบบ Cloud

ถัดมา Sustainability Trend เป็นเทรนด์ที่มาแรงอย่างมาก บริษัททั่วโลกหันมาให้ความสนใจ หลังความเสี่ยงสภาวะอากาศของโลกเริ่มมีความแปรปรวนมากขึ้น โดยเทรนด์นี้เน้นไปที่พลังงานสะอาด สำหรับโอกาสในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Sustainability พวกพลังงานสะอาดหรือคาร์บอนเครดิต เป็นการลงทุนในระยะยาว โดยในช่วงต้นส่วนใหญ่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในส่วนของความท้าทายคือ ต้นทุนส่วนเพิ่มขึ้น เพราะพลังสะอาดต้องใช้เงินลงทุนมาก

คุณสุทธิชัย บอกเทรนด์ต่อมาว่า เชื่อว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักรถยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle (EV) โดยมีการคาดการณ์ว่า ยอดขายรถ EV ทั่วโลก จะเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดในปี 2030 จากปัจจัยทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปัจจัยสำคัญ คือ นโยบายที่ชัดเจนของประเทศต่างๆ ทั่วโลกในเรื่องสิ่งแวดล้อม และคาดว่าจำนวนรถ BEV สะสมในประเทศไทยจะเพิ่มเป็น 2.2 ล้านคันในปี 2030

และเทรนด์สุดท้าย บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Advanced Materials) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้ผลิตระดับโลกหันมาให้ความสนใจมากขึ้น สำหรับประเทศไทย บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนสอดคล้องกับ BCG Model ของไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม