รู้วิธีลงทะเบียน “แก้ไขหนี้ลูกหนี้ NPLs” ผ่านธนาคารออมสิน ทำอย่างไร?

รู้วิธีลงทะเบียน “แก้ไขหนี้ลูกหนี้ NPLs” ผ่านธนาคารออมสิน ทำอย่างไร?

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ “แก้ไขหนี้ลูกหนี้ NPLs” ของสินเชื่อรายย่อยไม่มีหลักประกัน เริ่มเปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจะยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นให้ทั้งหมดในวันที่ลูกหนี้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

ทั้งนี้ ยอดหนี้ที่เหลือธนาคารจะปรับลดเงินงวดผ่อนชำระเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ โดยการลดอัตราดอกเบี้ยในปีแรกลงเหลือ 0% ต่อปี แล้วนำเงินงวดที่ลูกหนี้จ่ายชำระไปตัดยอดเงินต้นทั้งจำนวน

จากนั้นในปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้มีเงินคงเหลือเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และยังคงสถานะหนี้ชั้นปกติ ไม่เสียประวัติเครดิต

นอกจากนี้ ยังชะลอกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้สถานะ NPLs ด้วย มาตรการ “4 ไม่” คือ ไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด และไม่ฟ้องล้มละลาย แล้วแต่กรณีว่าสถานะคดีของลูกหนี้แต่ละรายอยู่ในขั้นตอนใด

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนคุณสมบัติผู้เข้าร่วม แก้ไขหนี้ลูกหนี้ NPLs ผ่านเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/drtl1m/ และที่แอป MyMo ดังนี้

ขั้นตอนลงทะเบียน

ลงทะเบียนสมัครเข้ามาตรการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์คลิก https://www.gsb.or.th/gsb_govs/drtl1m/ และที่แอป MyMo โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • กดลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้ลูกหนี้ NPLs
 • กรอก ชื่อ นามสกุล
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • กรอกเบอร์โทรติดต่อ
 • กรอกอีเมล
 • เลือกเวลาที่จะสะดวกติดต่อ
 • กรอกเลขที่บัญชีสินเชื่อ
 • เลือกอาชีพ/ประเภทธุรกิจ
 • เลือกจังหวัดเข้ารับบริการ อำเภอ สาขาธนาคารออมสิน
 • กดยินยอมในการยอมรับลงทะเบียน

คุณสมบัติลูกหนี้

 • กลุ่มสินเชื่อรายย่อยไม่มีหลักประกัน* วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • มีสถานะ NPLs ณ 30 พฤศจิกายน 2566
 • ยกเว้น สินเชื่อ PSA ที่มีวงเงินชดเชย/สินเชื่อพนักงานธนาคารออมสิน/สินเชื่อชีวิตสุขสันต์/สินเชื่อธุรกิจ SME/สินเชื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ/สินเชื่อสวัสดิการ/สินเชื่อธุรกิจบัตรเครดิต

ระยะเวลาลงทะเบียน

 • วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567
 • โดยจะทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 และที่ Facebook : GSB Society