เปิดวิธีลงทะเบียน แก้หนี้นอกระบบ 3 ช่องทาง ออนไลน์-อำเภอ-สำนักงานเขต เริ่ม 1 ธ.ค. 2566

เปิดวิธีลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย เริ่ม 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป ทำได้ผ่านช่องทาง ออนไลน์-อำเภอ-สำนักงานเขต

ปัญหาหนี้นอกระบบ หนึ่งในปัญหาที่รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ต่อยอดจากนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น

และล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และเปิดระบบรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนออนไลน์

สำหรับการลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน ตามขั้นตอน
 2. ใช้แอปพลิเคชัน ThaID สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตนตามขั้นตอน
 3. เมื่อยืนยันตัวตนแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 4. กระทรวงมหาดไทยจะประสานงานท่านเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินในลำดับถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 5. กรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้ได้

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนระบบแก้ไขปัญหาแก้หนี้นอกระบบ

 1. กดปุ่มเริ่มลงทะเบียน
 2. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียน
 3. ใช้แอปพลิเคชัน ThaID สแกน QRCODE เพื่อยืนยันตัวตน
 4. กดปุ่มยินยอม

ลงทะเบียนที่อำเภอ-สำนักงานเขต

สำหรับกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ หรือสามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนขอความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • อยู่ในพื้นที่อำเภอให้ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ
 • อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่ง
 • สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบได้ถึงวันไหน?

การลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ของวันที่เปิดให้ลงทะเบียน

เตรียมมาตรการเฝ้าระวัง-ป้องกัน นายทุนเงินกู้นอกระบบ

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง/ป้องกัน เกี่ยวกับนายทุนเงินกู้นอกระบบ ดังนี้

 • โดยได้สั่งการให้อำเภอใช้กลไกการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามกฎหมายในการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ
 • กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำความผิด เช่น นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ การทวงถามหนี้โดยการข่มขู่ ใช้ความรุนแรง แล้วรายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจฯ
 • หากพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ หรือการเรียกรับดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการปราบปรามผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม