แรงงานไทยต้องอ่าน! คุ้มหรือไม่ไปเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์ เสียค่านายหน้านับแสน

วันที่ 7 มี.ค. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย หัวข้อ “เตือนแรงงานไทย! คุ้มหรือไม่ไปเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์” หลังจากที่แต่ละปี มีแรงงานไทยจำนวนมากเดินทางไปเก็บเบอร์รี่ป่าที่หลายประเทศในทวีปยุโรป ในช่วงหน้าร้อนของยุโรป คือเดือนก.ค.-ก.ย. แต่การเดินทางไปทำงานแบบนี้จะคุ้มหรือไม่