ไฟเขียวขายข้าวในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไปลอตแรกปริมาณ 1.35 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกรัฐ ออกประกาศให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560 ปริมาณ 2.86 ล้านตัน ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต๊อกของรัฐ จำนวน 66 ราย โดยเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 48 ราย ใน 185 คลัง ปริมาณ 2.03 ล้านตัน คิดเป็น 71% ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล

โดยชนิดข้าวที่มีผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็น ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 745,236.54 ตัน รองลงมา คือ ข้าวขาว 5% ปริมาณ 479,761 ตัน คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐได้นำผลการพิจารณาเบื้องต้น ซึ่งมีข้อสังเกตว่าราคาเสนอซื้อสูงสุดของข้าวหอมมะลิบางคลังต่ำกว่าราคาเสนอซื้อข้าวขาวและปลายข้าว เสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวพิจารณา

โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้สรุปผลการพิจารณาเสนอประธานกรรมการนบข. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุด โดยตกลงขายจำนวน 41 ราย ใน 127 คลัง ปริมาณ 1.35 ล้านตัน หรือ 47.18% ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล มูลค่าเสนอซื้อ 13,199.66 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้กรมฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายใน 15 วันทำการต่อไป

“สาเหตุที่ระบายไม่หมดส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เอกชนเสนอราคาข้าวหอมมะลิที่ต่ำเกินไปดังนั้นจึงต้องใช้ราคาข้าวขาว 5% เป็นหลักหากเสนอราคาข้าวหอมมะลิมาต่ำกว่าหมื่นบาทก็ไม่ขาย ส่วนการเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไป หรือ ข้าวเพื่อการบริโภค คาดว่าจะเร่งเปิดระบายอีกครั้งหลังจากเดือนเม.ย.นี้ เนื่องจากต้องรอผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดไประยะหนึ่งก่อน ซึ่งจะทยอยเปิดประมูลข้าวในสต๊อกทั้งหมดภายในปีนี้ แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกชน และความพร้อมของตลาดด้วย” นางดวงพร กล่าว

ทั้งนี้ ทำให้การระบายข้าวในสต๊อกรัฐ ภายใต้รัฐบาลชุดนี้ ตั้งแต่ปี 2557 จาก 18 ล้านตัน ระบายไปแล้วกว่า 10 ล้านต้น โดยคิดเป็นมูลค่า 103,771 ล้านบาท ขณะที่ยอดการส่งออกปีนี้ จนถึงวันที่ 6 มี.ค.ปริมาณเกือบ 2 ล้านตัน ลดลง 2% เมื่อเทียบกับข่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท ลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังมั่นใจว่าจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว รวมทั้งราคาน้ำมัน ที่ปรับตัวสูงขึ้น น่าจะทำให้กำลังซื้อของประเทศคู้ค้ากลับมาซื้อข้าวไทยมากขึ้น จึงคาดว่าในปีนี้ จะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 9.5-10 ล้านตันตามเป้าหมายแน่นอน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ประธานกรรมการ นบข. ได้เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐออกประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 3.66 ล้านตัน ตามแผนการระบายที่คณะกรรมการ นบข. เห็นชอบ

ทั้งนี้ กรมฯ มีกำหนดจะเชิญผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกประกาศประมูล (TOR) ดังกล่าวนี้ ในวันที่ 10 มี.ค. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th