โรงแรมดุสิตธานีแจงไม่มีนโยบายปลดพนักงานออก

รายงานข่าวจาก บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทฯ เพิ่งดำเนินการเรื่องการลงนามสัญญากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เรียบร้อย เพื่อต่อสัญญาการเช่าที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและพระราม 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ต่อไปอีก 30 ปี และได้รับสิทธิในการเช่าที่ดินต่อเนื่องอีก 30 ปี และให้ระยะเวลาก่อสร้างอีก 7 ปี รวมเป็นทั้งหมด 67 ปี โดยได้รับความกรุณาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้ดุสิตธานีเช่าที่ดินเพิ่มจาก 19 ไร่ เป็น 24 ไร่ ทำให้สามารถมีทางเข้าออกได้สามถนน ได้แก่ ถนนพระราม 4 ถนนสีลม และถนนสาทรซึ่งทะลุผ่านทางซอยศาลาแดง ทั้งนี้ เรากำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาแผนพัฒนาโครงการ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราสามารถบอกได้ในวันนี้ก็คือ เรามีแผนที่จะพัฒนาและยกระดับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ พร้อมจับมือกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบผสมขนาดใหญ่ (mixed-use) ซึ่งจะประกอบไปด้วย โรงแรม อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก และมุ่งเน้นในเรื่องการมอบพื้นที่สีเขียวให้กับโครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดที่สำคัญของโครงการ และพร้อมประกาศให้ทราบภายในช่วงกลางปีนี้

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะยกระดับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ให้ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลยิ่งขึ้น และยังคงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ดุสิตธานี พร้อมกับยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายปลดพนักงานออก โดยได้เตรียมแผนโครงการต่างๆ ในการทำงานให้แก่พนักงานในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างโครงการใหม่ดังกล่าว

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติจนถึง 30 มิ.ย. 2561 (กลางปีหน้า) หลังจากนั้น ตั้งแต่ ก.ค. 2561 พนักงานทุกคนจะยังมีงานทำเหมือนเดิม โดยกระจายไปทำงานยังส่วนต่างๆ

เรามุ่งให้โครงการใหม่นี้ เป็นโครงการที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอย่างแท้จริง โดยเป็นทั้งจุดศูนย์กลางทางธุรกิจ จุดศูนย์กลางค้าปลีก และจุดศูนย์กลางที่เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลักของกรุงเทพฯ ทั้งรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT ตลอดจนเป็นย่านที่ตั้งของโครงการที่พักอาศัยระดับบนมากมาย อีกทั้งยังตั้งอยู่ติดกับสวนลุมพินี พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ เราหวังว่า โครงการนี้จะเป็นตัวอย่างการให้นำเสนอศักยภาพของคนไทย ความแข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกของไทย เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวพักผ่อนระดับบน แหล่งช้อปปิ้งที่มีคุณภาพ และสร้างชื่อเสียงอันดีงามของประเทศไทยออกไปสู่สายตาชาวโลก