แม็คโคร ยันเลิกซื้อหมูจาก “เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี่ ฟู้ดส์” ตั้งแต่ปี 2565

แม็คโคร ยันเลิกซื้อหมูจาก “เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี่ ฟู้ดส์” ตั้งแต่ปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 แม็คโคร ออกแถลงการณ์ร่วมประณามการนำเข้าหมูเถื่อนทำลายเกษตรกร ของบริษัท เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี ฟู้ดส์ และยินดีร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบอย่างโปร่งใส 100% เพราะไม่ได้ซื้อเนื้อหมูจากบริษัทนำเข้าดังกล่าวตั้งแต่กลางปี 2565

“แม็คโคร ย้ำจุดยืนดำเนินธุรกิจเคียงคู่ไปกับการส่งเสริมเกษตรกรมาโดยตลอด และไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย และขอประณามการนำเข้าหมูเถื่อนที่ผิดกฎหมาย อันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการจัดซื้อสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบย้อนกลับได้ ให้กับผู้ผลิตและคู่ค้าทุกรายยึดถือปฏิบัติ พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และยินดีร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบอย่างโปร่งใส

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับ บริษัท เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี ฟู้ดส์ ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุมเมื่อเร็วๆ นี้ แม็คโคร ขอเรียนชี้แจงว่า ในปัจจุบันทางบริษัทฯ มิได้ซื้อเนื้อหมูจากบริษัทนำเข้าดังกล่าวตั้งแต่กลางปี 2022 เนื่องจากตรวจพบสินค้าไม่ได้คุณภาพ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ยุติการสั่งซื้อสินค้า รวมถึงในเวลาต่อมาได้เลิกรับซื้อตับหมูเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ใบสั่งซื้อที่ปรากฏตามข่าวนั้น เป็นการสั่งซื้อในอดีต และผู้ขายมีเอกสารประกอบการนำเข้าที่ถูกต้องทั้งหมด ณ ขณะที่บริษัทฯ ทำการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว ซึ่งแม็คโครได้ตอกย้ำและตรวจสอบกับคู่ค้าทุกราย เพื่อรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดของเกษตรกรไทยจากปัญหาหมูเถื่อนที่ทำลายเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ แม็คโครขอยืนยันว่า สินค้าที่จำหน่ายในแม็คโครทุกสาขา มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ และยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ และยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกประการ”