Delivery Hero กำลังดีลขายกิจการ Food Panda ในอาเซียนให้ Grab มูลค่ามากกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท

Delivery Hero กำลังดีลขายกิจการ Food Panda ในอาเซียนให้ Grab มูลค่ามากกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท
Delivery Hero กำลังดีลขายกิจการ Food Panda ในอาเซียนให้ Grab มูลค่ามากกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท

สื่อเยอรมันตีข่าว Delivery Hero บริษัทแม่ กำลังดีลขายกิจการ Food Panda ในอาเซียนให้ Grab มูลค่ามากกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท

วันที่ 21 กันยายน 2566 สำนักข่าวรอยเตอร์ส อ้างถึง สำนักข่าวท้องถิ่นในเยอรมัน Wirtschaftswoche รายงานว่า บริษัท Delivery Hero ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Food Panda แพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรีรายใหญ่ ได้ยืนยัน การเจรจาขายธุรกิจในเอเชียบางส่วน มูลค่าของข้อตกลงยังอยู่ระหว่างการเจรจา

รายงานกล่าวว่า Grab สิงคโปร์ สามารถจ่ายเงินมากกว่า 1.07 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับหน่วยธุรกิจของ Food Panda ในสิงคโปร์ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และไทย นักลงทุนตอบสนองในเชิงบวกหลังมีข่าวว่า จะมีการขายกิจการ โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 13.5% ทั้งนี้ Delivery Hero กำลังเข้าสู่การมุ่งเน้นทำกำไรในขณะที่ยังคงรักษาการเติบโตไว้ เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนในบริษัทเริ่มลดลง

และในปีนี้ บริษัทกล่าวว่าได้รับรู้ผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2566 แม้ว่าจะไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขที่แน่ชัด แต่ก็เป็นรายงานการรับรู้กำไรครั้งแรก หลังจากขาดทุนราว 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ