รู้จัก “Vulcan” แพลตฟอร์ม ยกระดับผู้พิการ ดึงทักษะพิเศษสู่การทำงานด้าน AI จ้างงานแล้วกว่า 500 คน 

รู้จัก “Vulcan” แพลตฟอร์ม ยกระดับผู้พิการ ดึงทักษะพิเศษสู่การทำงานด้าน AI จ้างงานแล้วกว่า 500 คน 

ต้องยอมรับว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าส่วนหนึ่งของเบื้องหลังความฉลาดของระบบ AI มาจากผู้พิการ ผ่าน Vulcan แพลตฟอร์มยกระดับผู้พิการสู่ AI Trainer ที่คิดค้นโดยบริษัทกลุ่มคนรุ่นใหม่สัญชาติไทย

อย่าง บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด (Vulcan Coalition) เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมามีการจ้างงานผู้พิการเพียง 50 คน ปัจจุบันก่อให้เกิดการจ้างงานผู้พิการทุกประเภททั่วประเทศกว่า 500 คน สร้างรายได้ให้กับผู้พิการทั่วประเทศประมาณกว่าปีละ 60 ล้านบาท

จูน-เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ Chief Executive Officer (CEO) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด
จูน-เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ Chief Executive Officer (CEO) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด

คุณจูน-เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ Chief Executive Officer (CEO) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด กล่าวถึงที่มาของ Vulcan ว่า ข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาระบบ AI ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากติดปัญหาด้านการมีข้อมูลที่มีคุณภาพไม่เพียงพอในการใช้พัฒนา AI โมเดลภาษาไทย

ในขณะที่ผู้พิการเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งบุคลากรสำคัญของประเทศที่มีศักยภาพ แต่ขาดโอกาสในการแสดงศักยภาพเหล่านั้นออกมา ทางบริษัทมองเห็นช่องว่างดังกล่าว จึงคิดค้น Vulcan แพลตฟอร์มให้บริการจัดทำข้อมูลสำหรับป้อน AI ที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้ใช้ทักษะและความสามารถพิเศษในการทำหน้าที่เป็น AI Trainer ช่วยจัดเตรียมข้อมูลในการพัฒนา AI ให้มีความคิดและเข้าใจภาษามนุษย์

Vulcan แพลตฟอร์มยกระดับอาชีพผู้พิการเป็นผู้ฝึกสอน AI
Vulcan แพลตฟอร์มยกระดับอาชีพผู้พิการเป็นผู้ฝึกสอน AI

“ผู้พิการแต่ละประเภทมีความสามารถและศักยภาพที่หลายคนอาจคิดไม่ถึง เช่น ผู้พิการทางสายตาสามารถรับฟังเสียงได้เร็วกว่าคนปกติ 2-3 เท่า ด้วยความเร็วดังกล่าว ผู้พิการสามารถพิมพ์ข้อความตามเสียงที่ได้ยิน พร้อมแบ่งแยกเพศ โดยบริษัทมีทีม AI Scientist ที่ทำ AI Model เหมือนทำสมองของ AI ส่วนที่คนพิการทำคือ ชุดข้อมูลเพื่อใช้สอน AI แพลตฟอร์มตัวนี้ Output คือชุดข้อมูลที่เป็นก้อนจับคู่กัน จากนั้น AI Scientist จะนำข้อมูลตัวนี้ไปใส่ในสมองของ Al เพื่อให้ประมวลผล และนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไป”