UBE Group ใส่ใจทุกมิติ จัดกิจกรรม ปล่อยปลา ปลูกป่า อนุรักษ์ลำโดม

UBE Group ใส่ใจทุกมิติ จัดกิจกรรม ปล่อยปลา ปลูกป่า อนุรักษ์ลำโดม 

คุณสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย นำทีมพนักงานจิตอาสาของยูบีอี และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม “UBE CARE ตุ้มโฮมลำโดมใหญ่ ปี 2566” กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำลำโดมใหญ่ แหล่งน้ำธรรมชาติและเป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานี

โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ประมงจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน และชุมชนในพื้นที่ลำโดมใหญ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 149,000 ตัว จากเครือข่ายประมงจังหวัด

คุณสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 200 ต้น จากสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 กรมอุทยานแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก        คุณสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาชิกในชุมชน เยาวชน ร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น ณ หาดทรายทอง ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ปลูกป่า

สำหรับกิจกรรมอนุรักษ์ลำโดมใหญ่นี้ ยูบีอี เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 9 โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตวน้ำไปแล้วกว่า 6,725,000 ตัว ตลอดโครงการ ส่วนกิจกรรมการปลูกต้นไม้เป็นเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทในการเดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มจำนวนต้นไม้เพื่อสร้างกำแพงทางธรรมชาติในการดักจับฝุ่นละออง และสร้างอากาศสะอาด โดยตั้งเป้าหมายการปลูกต้นไม้ในปี 2566 รวม 20,000 ต้น

เฮ้

โดยทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าวนั้น เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการหลัก “UBE CARE เราดูแล…เราใส่ใจ” ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ในการก้าวสู่การเป็นองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ดูแลและใส่ใจครบทุกมิติ ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับกิจการที่ดีขององค์กร

เกี่ยวกับ UBE

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด UBEYOND SD>>>ESG ดำเนินธุรกิจแบบก้าวกระโดด สร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่า และยั่งยืนกว่าในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน UBE ดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจเอทานอล ดำเนินการโดย UBE 2) ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch) และแป้งฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) ทั้งแบบทั่วไป และแบบออร์แกนิก ดำเนินการโดย บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด (UBS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ทั้งนี้ UBE เป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

3) ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูง (High Value Product หรือ HVP) เช่น กาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee) ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) และ ผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เป็นต้น

ปัจจุบัน UBE มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่บริษัท Food Tech และการผลิตพลังงานสะอาด ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดกระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UBE เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ubonbioethanol.com/ และ Facebook page : UBE Group