ค่าใช้จ่ายสูง อาหารไม่ตรงปก ปริมาณไม่คุ้มค่า ทำคนสั่งดีลิเวอรีน้อยลง 

ค่าใช้จ่ายสูง อาหารไม่ตรงปก ปริมาณไม่คุ้มค่า ทำคนสั่งดีลิเวอรีน้อยลง 
ค่าใช้จ่ายสูง อาหารไม่ตรงปก ปริมาณไม่คุ้มค่า ทำคนสั่งดีลิเวอรีน้อยลง 

ค่าใช้จ่ายสูง อาหารไม่ตรงปก ปริมาณไม่คุ้มค่า ทำคนสั่งดีลิเวอรีน้อยลง 

ความต้องการในการสั่งอาหารจัดส่งไปยังที่พัก (Food Delivery) ของผู้บริโภคที่ชะลอลงจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังโควิด ประกอบกับค่าครองชีพที่สูง ส่งผลให้ผู้บริการแพลตฟอร์มยังคงต้องทำการตลาดอย่างเข้มข้นเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

โดยผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเกี่ยวกับแนวโน้มและพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารไปยังที่พักของผู้บริโภค สะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะยังใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารต่อไป แต่ลดความถี่ในการใช้งานลงเมื่อเทียบกับช่วงการระบาดของโควิด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เช่น เปลี่ยนมารับประทานอาหารนอกบ้าน ซื้ออาหารกลับไปรับประทานหรือประกอบอาหารเองที่บ้านมากขึ้น ซึ่งการลดหรือหลีกเลี่ยงการสั่งอาหารนี้ ยังเป็นผลมาจากปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้น อาหารที่ได้รับไม่ตรงปก ปริมาณไม่คุ้มราคา รวมถึงความล่าช้าในการส่งอาหาร เป็นต้น  

ขณะเดียวกัน การแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ยังส่งผลให้ผู้ใช้บริการสับเปลี่ยนการใช้แอปพลิเคชัน เพื่อเปรียบเทียบราคา ติดตามโปรโมชันหรือสิทธิพิเศษ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการมากกว่า 1 แอปพลิเคชัน

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังต้องการให้แพลตฟอร์ม Food Delivery นำเสนอบริการที่ครอบคลุมความต้องการในชีวิตประจำวัน และสามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้ในแอปพลิเคชันเดียว นอกเหนือจากคุณภาพของร้านอาหารและทางเลือกที่หลากหลาย รวมถึงระบบการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน และการนำเสนอร้านอาหาร/โปรโมชันที่ตรงความต้องการมากที่สุด

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า แพลตฟอร์มจัดส่งอาหารคงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มที่ย่อยลงไปอีก (Sub-Segment)  เช่น ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ Customized loyalty program หรือโปรโมชันที่ดึงดูด เพื่อรักษายอดการใช้บริการของกลุ่ม Gen Y-X และเพิ่มรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ อย่าง Gen Z ควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ปี 66 มูลค่าตลาดของธุรกิจ Food Delivery น่าจะอยู่ที่ราว 8.6 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 0.6% จากปี 65 โดยค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหารเฉลี่ยต่อครั้งคงปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery น่าจะหดตัวลง 11.3% จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยแวดล้อมของตลาดซึ่งอยู่ในช่วงของการปรับตัวจากฐานที่เคยเร่งตัวขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และรายได้ยังไม่กลับมาปกติ

ทั้งนี้ นอกจากตลาดที่จำกัดลงซึ่งทำให้การแข่งขันจะยิ่งเข้มข้นขึ้น ในระยะข้างหน้า ธุรกิจ Food Delivery ยังต้องเผชิญโจทย์ท้าทายทั้งในด้านต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฯ จำเป็นต้องเร่งปรับสมดุลทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง