เปิดพฤติกรรม Gen Y ใช้ไลน์นานสุด 100 นาทีต่อวัน และส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำงานมากถึง 82%

เปิดพฤติกรรม Gen Y ใช้ไลน์นานสุด 100 นาทีต่อวัน และส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำงานมากถึง 82%
เปิดพฤติกรรม Gen Y ใช้ไลน์นานสุด 100 นาทีต่อวัน และส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำงานมากถึง 82%

เปิดพฤติกรรม Gen Y ใช้ไลน์นานสุด 100 นาทีต่อวัน และส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำงานมากถึง 82%

นายนรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มเจนวาย (Gen Y) กลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ หลังจากไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยมาแล้วเกือบ 5 ปี สิ่งนี้ผลักดันให้ไลน์พยายามพัฒนาโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเสริมสร้าง Work Life Balance ให้กับกลุ่มเจนวายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวัยเดอะแบกด้วย

“ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยมาแล้วเกือบ 5 ปี หมายความว่า ประชากรที่อายุเกิน 60 ปี มีสัดส่วนมากกว่า 10% และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งประชากรวัยทำงานจะมีจำนวนลดลงมาก ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างช้าๆ สำหรับประเทศไทย จะเห็นว่ากลุ่มเจนวาย (อายุ 28-42 ปี) ต้องแบกรับภาระในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยในหลายมิติ ดังนั้น กลุ่มเจนวายจึงเป็นกำลังสำคัญของวัยทำงานในยุคที่ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย”

นายนรสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เจนวายเป็นกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่ของไลน์สอดคล้องกับจำนวนประชากรเจนวายที่มีสัดส่วนมากที่สุดในประเทศ ปัจจุบัน ผู้ใช้งานไลน์ที่เป็น Active User มีจำนวน 54 ล้านคน ถ้าพูดถึงจำนวนผู้ใช้งานเจนวาย (Gen Y LINER) สัดส่วนจะสอดคล้องกับจำนวนประชากรเจนวายในประเทศที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 27%

โดยไลน์ได้เปิดเผยพฤติกรรมการใช้งานของเจนวายที่เป็นกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่และกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังนี้

– เจนวาย 82% ใช้งาน Group Chat บนไลน์เพื่อการทำงาน และมีการใช้ LINE Call ควบคู่กันด้วย

– เจนวาย 88% ใช้งานไลน์บนคอมพิวเตอร์ สะท้อนถึงการใช้เพื่อการทำงาน

– เจนวายเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาบนไลน์นานที่สุดประมาณ 100 นาทีต่อวัน

– เจนวายเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายบนไลน์มากที่สุด โดยมียอดการใช้จ่ายและซื้อของมากกว่าคนรุ่นอื่นถึง 2 เท่า

– 8 โมงเช้าถึงเที่ยงวัน ของวันจันทร์ถึงศุกร์ เป็นช่วงเวลาที่มีการใช้งาน LINE Official Account (LINE OA) มากที่สุด มีเจนวายเข้าใช้งานมากกว่า 60%

– 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม เป็นช่วงเวลาที่มีการใช้งาน LINE OpenChat มากที่สุด มีเจนวายเข้าใช้งานมากกว่า 70%

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ