พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ดอกเบี้ย 2.70% ซื้อได้แล้วผ่าน เป๋าตัง

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ดอกเบี้ย 2.70% ซื้อได้แล้วผ่าน เป๋าตัง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ กระทรวงการคลัง เริ่มจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ให้ประชาชนทั่วไป วงเงิน 35,000 ล้านบาท ผ่านทาง วอลเลต สบม. ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” วงเงิน 10,000 ล้านบาท (จนกว่าจะเต็มวงเงิน)

ทั้งนี้ เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ที่ 2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

โดยการจัดสรรจะเป็นแบบ First-Come, First-Served สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 100-20,000,000 บาท (กรณีเป็นผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนในวอลเลต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอม ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับการซื้อครั้งแรก)

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน และเติมเงินเข้าวอลเลต สบม. ผ่าน Mobile Banking หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย รวมถึงเติมเงินด้วย Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่จะซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ก็มีวงเงินอีก 25,000 ล้านบาท

โดยจะเปิดให้จองซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท และสามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่าน Internet Banking Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการจัดสรร ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อทุกราย ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายด้วยวิธีการสุ่ม (Random) จนครบวงเงินจำหน่าย ผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผ่าน SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย และสามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเลต สบม. ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมจะเผยแพร่ที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้สำหรับรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด

ล่าสุด เมื่อเวลา 17.30 น. เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานเพิ่มเติมว่า นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า

วันแรกของการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ให้ประชาชนทั่วไป วงเงิน 10,000 ล้านบาท ผ่านทาง วอลเลต สบม. ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” นั้น จนถึง ณ เวลา 17.00 น. มียอดซื้อบอนด์แล้ว 8,000 ล้านบาท ดังนั้น คาดว่าไม่เกินวันที่ 11 พ.ค. นี้ ก็คงเต็มวงเงิน

“คนให้ความสนใจซื้อบอนด์ออมทรัพย์กันเข้ามาเยอะ เพราะตอนนี้เรายังไม่มีนโยบายว่าจะออกอีกในปีงบประมาณนี้” นางจินดารัตน์ กล่าว

สำหรับผู้ที่ซื้อผ่านเป๋าตังไม่ทัน ก็ต้องรอซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีวงเงินอีก 25,000 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดให้จองซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 โดยเป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ที่ 2.70% ต่อปีเช่นเดียวกัน

โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท และสามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่าน Internet Banking Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการจัดสรร ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อทุกราย ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายด้วยวิธีการสุ่ม (Random) จนครบวงเงินจำหน่าย ผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผ่าน SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย และสามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเลต สบม. ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง