กรมพัฒนาฝีมือฯ ลุยฝึกอาชีพ ‘ชนกลุ่มน้อย’ 7 จังหวัด หวังให้มีรายได้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการช่วยเหลือหรือดูแลประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ 56 กลุ่ม ใน 67 จังหวัด ให้มีโอกาสทัดเทียมกับคนไทยทุกคน กพร.จึงดำเนินการฝึกอาชีพพร้อมกันใน 7 จังหวัด ที่มีชนกลุ่มน้อยพำนักอยู่หนาแน่น ได้แก่ อุทัยธานี น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ตาก และกาญจนบุรี รวมจำนวนกว่า 200 คน สำหรับหลักสูตรที่ฝึกอบรม อาทิ การทำผลิตภัณฑ์จากป่าศรนาราย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองชนเผ่า การเย็บผ้าห่มด้วยมือ การเย็บผ้าด้วยมือ ช่างตัดรองเท้าชาย ฯลฯ มีระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง และเมื่อจบฝึกแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

“จากผลการดำเนินงานในปี 2558 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ฝึกอาชีพให้กับชาวไทยภูเขา ต.แก่นมะกูต สาขาการทอผ้าพื้นบ้าน และในปี 2559 ประกาศให้ ต.แก่นมะกูต เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ทำให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวและซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านเป็นจำนวนมาก โดยชาวไทยภูเขา 1 คน สามารถทอผ้าได้ 3-4 ผืนต่อเดือน และจำหน่ายในราคาผืนละ 3,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีผู้ค้าจากอำเภออื่นๆ ไปติดต่อรับซื้อด้วย เนื่องจากลายผ้าทอพื้นบ้าน มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งมีความสวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้ชาวไทยภูเขากลุ่มนี้ สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้สูงถึงเดือนละ 12,000 บาท” นายธีรพล กล่าวและว่า ในอนาคต กพร.จะขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าผ่านออนไลน์ในโครงการ Smart farmer เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มดังกล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์