พม.ชวนสร้างบุญคนพิการใน 13 สถานสงเคราะห์รับตรุษจีนปีไก่

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2560 พม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กำหนดจัดกิจกรรม “ตรุษจีนรับปีไก่ ร่วมใจปันบุญเพื่อคนพิการ” ภายใต้แนวคิด “ถนนสายบุญ…บุญทั่วไทย” โดยเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างบุญ บริจาคเงิน สิ่งของ และทำกิจกรรมเพื่อคนพิการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่สถานคุ้มครองในสังกัด พก. จำนวน 13 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบความสุขและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนพิการ

รมว.พม.กล่าวอีกว่า โดยสถานคุ้มครอง 13 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า โทร. 0-2583-6815, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ โทร. 0-2583-8396, ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2583-5107, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) โทร. 0-2583-8426, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) โทร. 0-2583-4246, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2462-5232 ปทุมธานี ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) ปทุมธานี โทร. 0-2577-1864, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) ปทุมธานี โทร. 0-2577-2898, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี 0-4531-5319, ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4323-8070 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3273- 5041-2, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3359-9557-8 และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศน์ จังหวัดชลบุรี โทร.0-3824-1741-2

ทั้งนี้ จะมีกิจกรรมบุญ อาทิ จิตอาสาดูแลคนพิการ ซีเอสอาร์เพื่อคนพิการ การเปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งรับมอบกายอุปกรณ์ และรับเงินบริจาคสำหรับดูแลคนพิการ

 

ที่มา มติชนออนไลน์