ปรับงบให้พอจ่าย! ของแพงประชิดครัว กลุ่มสินค้าใดบ้าง ปรับขึ้นราคาสูง

ปรับงบให้พอจ่าย! ของแพงประชิดครัว กลุ่มสินค้าใดบ้าง ปรับขึ้นราคาสูง

เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย ต้นทุนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากความขัดแย้งรัสเซียยูเครนและปัญหาคอขวดห่วงโซ่อุปทาน

นำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายที่แตกต่างกันตามความจำเป็น 

โดย 3 กลุ่มสินค้าที่มีการปรับราคาขึ้นสูงสุด ได้แก่ น้ำมันพืช เนื้อสัตว์/ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (รวมผลิตภัณฑ์นมและไข่) และเครื่องดื่ม รองลงมาคือ ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูปและอาหารทะเล

ซึ่งในแง่ของการบริโภค ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในภาวะค่าครองชีพเพิ่มและการแข่งขันที่รุนแรง การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของไทยในปี 65 น่าจะทรงตัวหรือหดตัว 0.6%

โดยในแง่ของการใช้จ่าย มูลค่าน่าจะอยู่ที่ 2.57-2.59 ล้านล้านบาท หรือขยายตัว 1.9-2.7% จากปี 64 เนื่องจากราคาสินค้ามีการปรับขึ้นประมาณ 3.1% ตามต้นทุนการผลิตที่ยืนสูง สวนทางกับการบริโภคที่คาดว่าจะทรงตัวหรือหดตัวเล็กน้อยที่ 0.6%

สำหรับกลุ่มสินค้าที่คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายจะยังเพิ่มขึ้นจากปี 64 ได้แก่ น้ำมันพืช เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ ซึ่งปริมาณการบริโภคอาจลดลงได้ไม่มากเพราะเป็นสินค้าจำเป็น

ส่วนกลุ่มสินค้าที่คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายจะชะลอตัว ได้แก่ ผัก ผลไม้ และอาหารสำเร็จรูป เนื่องจากมีความจำเป็นไม่เท่ากลุ่มแรก ผู้บริโภคจึงอาจลดปริมาณการซื้อลงเพื่อให้เพียงพอกับงบประมาณที่ตั้งไว้  

ส่วนกลุ่มสินค้าที่คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายจะขยายตัวแต่ปริมาณการบริโภคอาจมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล